فایل رایگان سازوکارهاي دفاعي (همانندسازي، سرکوبي، انکار، واکنش وارونه) در (بوستان و گلستان سعدي)بر اساس نظريه ي روانکاوي زيگموند فرويد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سازوکارهاي دفاعي (همانندسازي، سرکوبي، انکار، واکنش وارونه) در (بوستان و گلستان سعدي)بر اساس نظريه ي روانکاوي زيگموند فرويد :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 24

نظریهی شخصیت و انگیزهی کنش های آدمی، بیش از هر فرد دیگری، تحت تاثیر زیگموند فروید قرار داشته است. نظام روان کاوی او، اولین نظریه ی رسمی شخصیت بود و هم اکنون هم، مشهورترین آن است. کار فروید چنان عمیق و گسترده است که بر نگرش انسان از خود و دنیای اطرافش نیز تاثیری شگرف داشته است. از سوی دیگر، تسلط سعدی، شاعر پرآوازه ی شیرازی، در حیطه ی اخلاق و تعلیم و تربیت از او یک معلم اخلاق ساخته است و بسیاری از آراء فروید را در حیطه ی روان - شناختی می توان در آثار سعدی (بوستان و گلستان) جست و جو کرد. در مقاله حاضر، روش های غیرمنطقی مقابله با اضطراب یعنی ساز و کارهای دفاعی من (همانندسازی، سرکوبی، انکار، واکنش وارونه) در آثار سعدی با ارائه ی نمونه های متعدد از حکایات، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایجی که از این تحقیق به دست آمده نشان میدهد که در آثار مذکور، از انواع ساز و کارهای دفاعی استفاده شده است و آراء فروید و ساز و کارهای مطرح شده در آثار سعدی کاملا مشابه بوده، تفاوت معنی داری بین آنها وجود ندارد

لینک کمکی