فایل رایگان آسيب شناسي مديريت آموزشي در آموزش و پرورش ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي مديريت آموزشي در آموزش و پرورش ايران :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

مروری بر سیر تکوین و شکل گیری مدیریت نظام آموزشی در کشور، حکایت از آن دارد که آسیب ها و مشکلات متعددی دامنگیر آن شده است. این روند بر وضعیت موجود نظام آموزشی کشور تاثیرات فراوانی گذاشته است و موجب بروز کاستی های زیادی در آن شده است. از جمله این آسیب ها در مدیریت نظام آموزشی می توان به این موارد اشاره نمود: عدم نوآوری و خلاقیت، عدم مشارکت، عدم برنامه ریزی راهبردی، فقدان ارزیابی آموزشی بررسی و تحلیل آسیب های مذکور، در گرو شناخت منشا آنهاست. همچنان که رفع آنها در گرو ارائه راهکارهایی کاربردی و مشخص است. مطالعه پیرامون این آسیب ها، بیانگر آن است که علل فراوانی موجب بروز این آسیبها گردیده است که اهم آنها عبارتند از : فقدان ایده های جدید، غلبه فعالیت های فردی بر جمعی، فقدان برنامه ریزی استراتژیک و عدم آگاهی از مطلوبیت برنامه های اجرا شده (فقدان ارزیابی). ادامه این روند قطعا در آینده هزینه های فراوانی را برای نظام آموزشی به بار خواهد آورد که ضروری می نماید به طور جدی به آنها پرداخته شود. لذا با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله سعی خواهد شد تا با روش تحلیل محتوای کیفی ضمن تشریح آسیب های نظام مدیریت نظام آموزشی و منشا این آسیب ها، به ارائه راهکارهایی به منظور کاهش و رفع آنها پرداخته شود.

لینک کمکی