فایل رایگان آسيب شناسي فضاي مجازي در دانشگاه فرهنگيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي فضاي مجازي در دانشگاه فرهنگيان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

فضای مجازی یکی از نعمت های بزرگ الهی است، اما در عین حال یک نقمت بزرگ هم هست؛ یعنی یک چاقوی دو دم و خطرناک. اینترنت و فضای مجازی الان مثل یک جریان افسار گسیخته است. پس با وجود فواید، آسیب های زیادی هم میتواند به دنبال داشته باشد. فضای مجازی شکل جدیدی به افکار و زندگی مردم بخصوص دانشجویان داده است. با رشد روز افزون فضای مجازی و شمار کاربران آن، مطالعه و بررسی تاثیر فضای مجازی به موضوعی مهم و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. هدف این مقاله، آسیب شناسی فضای مجازی در دانشگاه می باشد که در این زمینه به علل گرایش های دانشجویان به سمت فضای مجازی، آسیب های ناشی از آن راه کار هایی برای مصون ماندن افراد از این آسیب ها پرداخته است. نوع تحقیق کیفی است و روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه باز پاسخ می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با فرهنگ سازی استفاده صحیح از فضای مجازی و آگاه کردن دانشجویان از آسیب های جبران ناپذیر آن ، تاحدودی میتوان از این آسیب ها پیشگیری کرد همچنین مدیریت در استفاده از فضای مجازی هم بسیار کاربردی و مهم است و در کاهش آسیب ها تاثیر زیادی دارد

لینک کمکی