فایل رایگان بررسي نقش آموزش مهارت تفکر انتقادي به دانش آموزان نوجوان در کنترل آسيب هاي اجتماعي نوپديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش آموزش مهارت تفکر انتقادي به دانش آموزان نوجوان در کنترل آسيب هاي اجتماعي نوپديد :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 12

نوجوانی مرحله ی بسیار مهمی از زندگی هر انسانی است که به درستی پشت سر گذاشتن این دوره، در شکل گیری شخصیت فرد و همچنین آینده ی او تاثیر به سزایی دارد. نوجوان در حالی که در پی یافتن هویت واقعی خویش، مسیری را طی می کند به طور حتم با چالش های فراوانی روبرو می شود که نحوه ی رویارویی با آن ها برای او سرنوشت ساز خواهد بود. در عصر حاضر آسیب های اجتماعی نوپدید حاصل از فضای مجازی، چالش قابل توجهی در مسیر نوجوانان است که اگر مهارت برخورد مناسب با آن را نداشته باشند به طورحتم دچار مشکل می گردند. طبق تحقیقات انجام شده، راهکارهای متفاوتی برای مقابله با این دسته آسیب ها وجود دارد اما از آنجایی که نوجوانان درگیر یادگیری و آموزش رسمی هستند، آموزش و پرورش به خصوص معلم ها در قبال کمتر شدن اینگونه آسیب ها، مسئولیت بیشتری خواهند داشت. یکی از این راهکارها، آموزش مهارت تفکر انتقادی به نوجوانان به وسیله روش تدریس هایی نظیر بحث سقراطی و الگوهای چرخه یادگیری، سبب کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید می شود. در مقاله ی مروری حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده است، به تبیین این مسئله پرداخته ایم.

لینک کمکی