فایل رایگان روش شناسي تربيت علوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش شناسي تربيت علوي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 13

فرایند تربیت مانند هر مقوله دیگر ، راه و روش خاصی را می طلبد و کیفیت و کمیت کار هر مربی در گرو شناخت و استفاده از روشهای تربیتی است ؛ یکی از مربیان موفق تاریخ بشریت ؛ امام علی (علیه السلام ) می باشد و این موفقیت مرهون روشهایی است که آن حضرت در این راستا به کار گرفته است . بنابراین، آشنایی با روشهای تربیتی ایشان، برای همه مربیان ضرورت دارد. مقصود از روش، در علوم نظری، شیوه یا قاعده ای است که برای کشف حقیقت به کار می رود و در علوم عملی، مانند اخلاق، سیاست ، تعلیم و تربیت ، شیوه ای است که برای رسیدن به هدف عملی به کار گرفته می شود . تفحص و تجسس در سیره نظری و عملی امام علی (ع) با رویکرد تربیتی، از انواع روشهای بینشی، گرایشی و رفتاری آن حضرت، پرده برداری می کند که شناخت و اعمال آنها، فرایند تربیت را محقق و نهالش را بارور می سازد . در این نوشتار که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته ، روشهای تربیتی امام علی (ع) بازیابی و بازخوانی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بصیرت افزایی ، اسوه سازی ، انگیزه زایی، امید آفرینی، مهرورزی، تشویق، کرامت و هویت بخشی، تنبیه، تسهیل و اعتدال گرایی، عبرت اندوزی و پند آموزی، از روشهای تربیتی آن حضرت می باشد

لینک کمکی