فایل رایگان چالش هاي مردان همجنسگراي ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش هاي مردان همجنسگراي ايراني :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 14

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالشهای مردان جوان همجنسگرا در جامعه ایران انجام پذیرفت. روش این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده و داده ها بر پایه رویکرد تحلیل تفسیری استراس و گلاسر تحلیل، طبقه بندی و پردازش شد. مشارکت کنندگان در این پژوهش با روش هدفمند و از نوع گلوله برفی، بر پایه اصل اشباع و با تکراری شدن پاسخ ها، از میان جوانان همجنس گرای شهر تهران انتخاب شدند که در نهایت با 15 نفر از این جوانان که میانگین سنی آنان 239 بود، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. یافته های پژوهش مشخص کرد همجنسگرایان ایران دوره های مختلفی از رنجش های روانی هیجانی و عاطفی از جمله؛ افسردگی، اضطراب، استرس، احساس گناه، عذاب وجدان مذهبی، اعتیاد به مواد، فرار از خانه، نامیدی، طرد شدگی از جامعه، تنهایی، تحقیر شدن و شکست عشقی را بیان نموده اند و در پاره ای از مواقع اقدام به خودکشی و خودتخریبی کرده اند. همچنین آنها مجبور به نقش بازی کردن و از دواج با جنس مخالف خود می شوند. نتیجه اینکه اکثر جوانان همجنسگرا بسیار آسیب پذیر هستند و طیف وسیعی از چالشهای روانشناختی را تجربه می کنند که این امر، آنان را به سمت کلنیک های روان شناسی و مشاوره ای می کشاند، لذا در اینجا دانش تخصصی مشاوران و روان شناسان در جهت شناسایی این افراد و نحوه ی کار با این افراد از اهمیت بالایی برخوردار است. امید است روانشناسان در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورند.

لینک کمکی