فایل رایگان بررسي رابطه مذهب و سلامت روان زنان شاغل در بيمارستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه مذهب و سلامت روان زنان شاغل در بيمارستان :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 9

زنان یکی از گروه های حساس بهداشتی بوده که نسبت به مردان در خطر بالاتری برای اکثر اختلالات روانی هستند. سلامت روان زنان، سلامت خانواده و متعاقبا جامعه را تضمین میکند. از آنجاییکه زنان در جامعه کنونی اکثرا شاغل بوده و مشاغل بیمارستانی از جمله مشاغل پر استرس می باشند به بررسی تاثیر میزان مذهبی بودن و سلامت روان این گروه پرداختیم. علاوه بر این زنان شاغل در بیمارستانها چه در جایگاه پزشک چه در جایگاه پرستار و حتی پست های خدماتی، همگی بخش مهمی از چرخه درمان در جامعه هستند که همین امر توجه به سلامت روان این گروه را پر اهمیت تر می نماید. جامعه آماری شامل زنان شاغل در این دو بیمارستان تهران است و نوع استخدام و نوع شغل نیز مهم نبوده و ملاک اشتغال آنان به هر نحو و در هر بخشی از بیمارستان است با توجه به اینکه تعداد زنان شاغل در دو بیمارستان 700 نفر بودند، و حجم نمونه 250 نفر بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش ، بین میزان مذهبی بودن و سلامت روان ، براساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معناداری وجود دارد، جهت این رابطه نیز مثبت می باشد. در ضمن برخی متغیر های زمینه ای نظیر سن ، میزان تحصیلات ، تاهل و نوع شغل و طبقه اجتماعی نیز بررسی شد که نتایج نشان دهنده سلامت روان بالاتر زنان 37-54 بوده و زنان متاهل ، تحصیلات بالا و طبقه اجتماعی بالا بود و پزشکان سلامت روان بالاتری داشتند.

لینک کمکی