فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح :


حدیث فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح
حدیث فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث موثقی گفته می‌شود که راوی فاسد العقیده آن از اصحاب اجماع یا مروی عنه اصحاب اجماع باشد.

فهرست مندرجات

1 - توضیح اصطلاح
2 - تعبیرات مترادف
3 - پانویس
4 - منبع


توضیح اصطلاح


حدیث فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح از اقسام حدیث موثق است.
حدیث فایل رایگان پاورپوینت موثق کالصحيح آن است که تمامی راویان سلسله سند آن ثقه بوده ولی بعضی از آنها غیر امامی باشند.
و یا این که همه

لینک کمکی