فایل رایگان پاورپوینت موجب علت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجب علت :


فایل رایگان پاورپوینت موجب علت
فایل رایگان پاورپوینت موجب علت به پذیرش علت قیاس مستدل بدون قبول حکم استنتاجی گفته می شود و از مبطلات علت قیاس می باشد.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
1.1 - بیان دیگر
1.2 - مثال
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


فایل رایگان پاورپوینت موجب علت، عبارت است از پذیرش استدلال مستدل از ناحیه معترض، به گونه‌ای که اختلاف آن دو در حکم برطرف نمی‌گردد؛ به این بیان که معترض به او می‌گوید: استدلال را قبول دارم، اما این تمام مطلب نیست، بلکه علت‌های دیگری در مسئله وجود دارد که اگر به آنها توجه شود، مشخص می‌گردد که لازمه این استدلال، چنین حکمی نیست.

بیان دیگر


به بیان دیگر، معترض، مقتضای دلیل مستدل را می‌پذیرد، اما به او اعلام می‌کند که حکم مورد اختلاف، لازمه چنین دلیلی نیست.

مثال


« شافعی » معتقد است

لینک کمکی