فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارتداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارتداد :


فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارتداد
ارتداد از نظر فقیهان شرایط خاصی دارد که در این مقاله به آن اشاره می گردد.

فهرست مندرجات

1 - اقسام ارتداد
1.1 - انکار اصول دین
1.2 - انکار ضروریّات دین
1.3 - استهزای خدا، قرآن، پیامبر
1.4 - سبّ پیامبر و طعن در دین
2 - پانویس
3 - منبع


اقسام ارتداد


الف. انکار یکی از اصول و پایه‌های اساسی دین که مسلمان باید به آن‌ها ایمان داشته باشد؛ مانند توحید ، نبوّت و معاد ؛

[1] فرهنگ معارف اسلامی، ج‌1، ص‌222.


ب.‌ انکار ضرور دین یعنی چیزی که به یقین جزو دین بوده، به اقامه دلیل و برهان نیاز ندارد؛

[2] ‌المغنی، ج‌10، ص‌74.

[3] الموسوعه الفقهیه، ج‌2، ص‌15.

[4] القواعد الفقهیه، ج‌5، ص‌367.


مانند وجوب نماز و روزه ، و حرمت خمر ؛ البتّه عدّه‌ای این مورد را در‌صورتی باعث ارتداد می‌دانند که به انکار اصل دین باز‌گردد؛

[5] القواعد الفقهیه، ج‌5، ص‌367.

[6] تحریرالوسیله، ج‌1، ص‌106.


ج. انکار ضرور مذهب به نظر برخی از فقیهان امامیّه ؛

[7] الحدائق، ج‌5، ص‌176.


د. سب و تمسخر خدا ، انبیا ، کتب آسمانی ، ملائکه یا هر یک از ضروریّات دین ، هر‌چند مستلزم انکار نباشد.

[8] المغنی، ج‌10، ص‌75.

[9] الموسوعه الفقهیه، ج‌2، ص‌15.انکار اصول دین


در نگاه قرآن ، انکار هر‌یک از اصول دین کفر است. آیات 150‌-151 نساء/4 کسانی را که خدا یا رسولان او را انکار کنند یا فقط به برخی از پیامبران الهی ایمان داشته باشند و برخی دیگر را تکذیب کنند، کافر حقیقی شمرده است: «اِنَّ الَّذینَ یَکفُرونَ بِاللّهِ و رُسُلِهِ و یُریدونَ اَن یُفَرِّقوا بَینَ اللّهِ و رُسُلِهِ و یَقولونَ نُؤمِنُ بِبَعض و نَکفُرُ بِبَعض و یریدونَ اَن یَتَّخِذوا بَینَ ذلِکَ سَبیلا اُولئِ کَ هُمُ الکفِرونَ حَقًّا». این آیات، عام بوده، هرکس را که چنین اعتقادی داشته باشد در برمی‌گیرد؛ بنابراین، اگر شخص مسلمان نیز خدا یا همه یا بعضی از رسولان الهی را انکار کند، مرتد خواهد بود.

انکار ضروریّات دین


دین ، مجموعه‌ای از اصول و قوانینی است که خداوند برای هدایت و سعادت بشر فرود آورده و طبق آیه‌285 بقره/2 هر فرد مسلمان موظّف است به همه آن ایمان داشته باشد و اگر فردی حکم ضرور و ثابت را با علم و اعتراف به این‌که قرآن یا پیامبر آن را بیان کرده، انکار کند، از دایره اسلام خارج شده است.

[10] مجمع‌الفائده، ج3، ص199.

قرآن، در آیه‌121 انعام/6 خطاب به مسلمانان می‌گوید: «و‌لاتَأکُلوا مِمّا لَم‌یُذکَرِ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ... واِن اَطَعتُموهُم اِنَّکُم لَمُشرِکون». برخی در تفسیر این آیه گفته‌اند: یعنی اگر شما، مردار را حلال شمارید، مشرک خواهید شد.

[11] الکاشف، ج‌3، ص‌256.

[12] التبیان، ج‌4، ص‌258.


در تفسیر آیات 44‌-45 و 47 مائده/5 گفته شده است که مخالفت با حکم دین، سه گونه است: گاه با آگاهی از آن، ردّ و انکا

لینک کمکی