فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارث (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارث (قرآن) :


فایل رایگان پاورپوینت موجبات ارث (قرآن)
اسباب و موجبات ارث نسبی یا سببی است.

فهرست مندرجات

1 - خویشاوند
2 - زناشویی
3 - پانویس
4 - منبع


خویشاوند


خویشاوندی از اسباب ارث در اسلام است.
للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون وللنسآء نصیب مما ترک الولدان والاقربون...

[1] نساء/سوره4، آیه7.


یوصیکم الله فی اولـدکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نسآء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وان کانت وحده فلها النصف ولابویه لکل وحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث فان کان له اخوه فلامه السدس...

[2] نساء/سوره4، آیه11.


و لکم نصف ما ترک ازوجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصیه یوصین بهآ او دین و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیه توصون بهآ او دین و ان کان رجل یورث کلـله او امراه و له اخ او اخت فلکل وحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکآء فی الثلث من بعد وصیه یوصی بهآ او دین غیر مضآر وصیه من الله والله علیم حلیم.

[3] نساء/سوره4، آیه12.


ولکل جعلنا مولی مما ترک الولدان والاقربون والذین عقدت‌ای

لینک کمکی