فایل رایگان پاورپوینت موجبات سختي احتضار (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجبات سختي احتضار (قرآن) :


فایل رایگان پاورپوینت موجبات سختي احتضار (قرآن)
ارتداد، استکبار، افترا، ظلم و کفر از عوامل سختی احتضار هستند.

فهرست مندرجات

1 - ارتداد
2 - استکبار
3 - افترا
4 - ظلم
5 - کفر
6 - گناه
7 - ناخشنودی از رضای خدا
8 - پانویس
9 - منبع


ارتداد


کفر پس از ایمان، سبب دشواری جان دادن: ان الذین ارتدوا علی ادبـرهم من بعد ما تبین لهم الهدی... فکیف اذا توفتهم الملـئکه یضربون وجوههم وادبـرهم.

[1] محمد/سوره47، آیه25.

[2] محمد/سوره47، آیه27.استکبار


استکبار در برابر آیات الهی، سبب سختی جان کندن: ... ولو تری اذ الظـلمون فی غمرت الموت والملـئکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم... عن ءایـته تستکبرون.

[3] انعام/سوره6، آیه93.افترا


افترا بر خدا، باعث سختی جان کندن: ... ولو تری اذ الظـلمون فی غمرت الموت والملـئکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق...

[4] انعام/سوره6، آیه93.ظلم


ستم، سبب سختی جان دادن: ... ولو تری اذ الظـلمون فی غمرت الموت والملـئکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون...

[5] انعا

لینک کمکی