فایل رایگان پاورپوینت موجز علوم القرآن (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجز علوم القرآن (کتاب) :


فایل رایگان پاورپوینت موجز علوم القرآن (کتاب)
موجز علوم القرآن تالیف دکتر داود العطار کتاب پیرامون مسائل علوم قرآن نوشته شده که در آن برخی از موضوعات مهم علوم قرآنی همچون، اسامی قرآن ، اعجاز ، وحی ، اسباب النزول ، جمع قرآن ، و مکی و مدنی ، مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی کتاب
2 - ساختار کتاب
2.1 - فصل اول
2.2 - فصل دوم
2.3 - فصل سوم
2.4 - فصل چهارم
2.5 - فصل پنجم
2.6 - فصل ششم
2.7 - فصل هفتم
3 - ویژگی‌ها
4 - نسخه شناسی
5 - پانویس
6 - منبع


معرفی کتاب


همانگونه که از نام کتاب مشخص است، مؤلف مطالب را به صورت اختصار بیان کرده و از شرح و بسط آنها پرهیز نموده است. وی در فصل اول پس از تعریف علوم قرآن، برخی از موضوعات علوم قرآنی را نام برده و در پایان سیر تکامل آنرا ذکر می‌نماید و در فصل دوم نقش قرآن و جایگاه آن در جامعه عرب را بررسی نموده، دستور قرآن به تفکر و تدبر و اینکه جامعه اسلامی باید جامعه‌ای صاحب اندیشه و عقل باشد را متذکر می‌شوند. در همین راستا در مقدمه کتاب از اینکه قرآن در جامعه کنونی مسلمانان مهجور و کنار گذاشته شده انتقاد نموده از امت اسلامی می‌خواهد که با تدبر و اندیشیدن در آیات قرآن ، جامعه اسلامی را از مشکلات کنونی نجات دهند گر چه کتاب به صورت اختصار نوشته شده، اما بیان مطالب به گونه‌ای است که خواننده را به تفکر و اندیشه در مطالب قرآن دعوت می‌نماید، از طرف دیگر این خلاصه گویی خللی در اتقان مطالب آن وارد ننموده است.

ساختار کتاب


کتاب دارای هفت فصل می‌باشد که فهرست مطالب آن به قرار زیر است.

فصل اول


تعریف علوم قرآن شامل: علوم قرآن به معنای ترکیبی، علوم قرآن به معنای افرادی و جزی، مثالهایی از علوم قرآن، و مختصری از تاریخ علوم قرآن

فصل دوم


قرآن کریم شامل: اسامی قرآن ، اعجاز قرآن ، نیاز به معجزه ، قرآن معجزه بزرگ و جاوید، تحدی در قرآن ، وجوه اعجاز در قرآن، اثر قرآن در آزادی فکر ، اساس قرآن در آزادی، و دعوت قرآن به تفکر

فصل سوم


نزول قرآن شامل: نزول و تنزیل قرآن ، کیفیت وحی ، اولین و آخرین سوره و آیه نازل شده، تدریجی بودن نزول قرآن ، اثر تدریجی بودن نزول،

لینک کمکی