فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان از آيات خدا (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان از آيات خدا (قرآن) :


فایل رایگان پاورپوینت موجودات آسمان از آيات خدا (قرآن)
یکی از مصادیق آیات آفاقی، موجودات آسمان هستند. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن موجودات آسمان معرفی می‌شوند.

فهرست مندرجات

1 - آیه بودن موجودات زمین
2 - عناوین مرتبط
3 - پانویس
4 - منبع


آیه بودن موجودات زمین


وجود موجوداتى در آسمان از آیات خدا:
1. إنَّ فى ... وما خلق اللَّه فى السّموت والأرض لأیت لّقوم یتّقون.

[1] یونس/سوره10، آیه6.

مسلما در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده آیات (و نشانه‌هایى) است بر آنها كه پرهیزكارند (و گناه چشم دلشان را نابینا نكرده است).

[2] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج8، ص223.2. قل انظروا ماذا فى السّموت والأرض وما تغنى الأیت والنّذر عن قوم لّایؤمنون.

[3] یونس/سوره10، آیه101.

بگو نگاه كنید آنچه را (از آیات خدا و نشانه‌هاى توحیدش) در آسمانها و زمین است، اما این آیات و انذارها به حال كسانى كه ایما

لینک کمکی