فایل رایگان پاورپوینت موحد بودن پدر حضرت ابراهيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موحد بودن پدر حضرت ابراهيم :


فایل رایگان پاورپوینت موحد بودن پدر حضرت ابراهيم
یکی از پرسش های اساسی آن است که آیا پدر حضرت ابراهیم موحد بوده است یا نه و نام پدر حضرت ابراهیم چیست؟

فهرست مندرجات

1 - اقوال در مساله
2 - تبیین قرآنی مساله
3 - منظور از اب در آیات حضرت ابراهیم
4 - پانویس
5 - منبع


اقوال در مساله


عده ای از اهل سنت معتقدند پدر حضرت ابراهیم بت پرست و نام او نیز آزر بود.
گروهی دیگر از اهل سنت و همه شیعیان بر آنند که پدر و مادر و اجداد و جدات هیچ یک از پیامبران و از آن جمله پدر حضرت ابراهیم مشرک و بت پرست نبوده، بلکه همه آنان موحد و خداپرست بودند و نام پدر آن حضرت نیز تارخ بوده است.

تبیین قرآنی مساله


شاید سرچشمه این اختلاف آیاتی باشد که در این باره در قرآن وجود دارد؛ زیرا در قرآن از شخصی به نام آزر تعبیر به أب شده است که معمولاً (بدون قرینه) به معنای پدر استعمال می شود؛ از این رو لازم است این آیات را بیان نموده سپس با بررسی و تحلیل آنها به پاسخ سؤال بپردازیم.
در چهار آیه از قرآن از آزر تعبیر به أب شده است.
الف. “و استغفار ابراهیم براى پدرش «عمویش آزر»، فقط به خاطر وعده‏اى بود که به او داده بود (تا وى را به سوى ایمان جذب کند) امّا هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خدا است، از او بیزارى جست به یقین، ابراهیم مهربان و بردبار بود”

[1] توبه، آیه 114


ب. ” (به خاطر بیاورید) هنگامى را که ابراهیم به پدرش «عمویش‏» “آزر” گفت: “آیا بت هایى را معبودان خود انتخاب مى‏کنى؟! من، تو و قوم تو را در گمراهى آشکارى مى‏بینم”.

[2] انعام، 74


ج. ” و به خاطر بیاور هنگامى را که ابراهیم به پدرش آزر و قومش گفت: «من از آن چه شما مى‏پرستید بیزارم‏”.

[3] زخرف، 26


د. ” جز آن سخن ابراهیم که به پدرش «عمویش آزر» گفت (و وعده داد) که براى تو آمرزش طلب مى‏کنم، و در عین حال در برابر خداوند براى تو مالک چیزى نیستم (و اختیارى ندارم)”.

[4] ممتحنه، 4


در آیه اول خداوند پدر حضرت ابراهیم را دشمن خود معرفی می کند که ابراهیم از او برائت جسته است، و در آیه دوم از آن حضرت نقل شده که آزر را در گمراهی آشکار می بیند. در آیه سوم نیز آن حضرت می فرماید من از آن چه شما مى‏پرستید بیزارم‏. اما در آیه چهارم به آزر گفت (و وعده داد) که براى تو آمرزش طلب مى‏کنم، امّا با توجه به آیه اول که در همین موضوع است خداوند می فرماید: هنگامى که براى او روشن شد که وى دشمن خدا است، از او بیزارى جست.

منظور از اب در آیات حضرت ابراهیم


بر اساس نشانه ها و شواهدی که در ذیل بیان می کنیم روشن می شود که، منظور از “أب” در این آیات پدر نبوده، بلکه عموی آن حضرت بوده است.
1 روایاتی که از پیامبر (ص) از طریق شیعه و سنی نقل شده که اجداد پیامبر (ص) تا حضرت آدم همه موحد بودند.

[5] آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القران، على عبدالبارى عطیه، ج 7، ص 388، ناشر دارالکتب العلمیه، چاپ بیروت، سال 1415 ق، چاپ اول‏؛ اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، بن حیّان، تفسیر البحر المحیط فی التفسیر، ج 8، ص 439 البحر المحیط، سایت التفاسیر، http://www.altafsir.com (المکتبه الشامله)؛ رازی، ابو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج 6، ص 337، ناشر دار احیاء التراث العربى، چاپ بیروت، سال 1420 ق، چاپ سوم‏ ؛ ا

لینک کمکی