فایل رایگان پاورپوینت موحدون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موحدون :


دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون
دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت، به این نام موسوم شده تحت تاثیر ‌اندیشه مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.

فهرست مندرجات

1 - ابن تومرت و تشکیل دولت
1.1 - نامگذاری دولت
2 - دوران شکوفایی
3 - دوران انحطاط و افول
4 - نظام سیاسی و اداری
5 - اندیشه‌های اعتقادی
6 - تشکیلات دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون
7 - پانویس
8 - منبع


ابن تومرت و تشکیل دولت


بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطق سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.

[1] نویری، شهاب الدین، نهایه الارب فی فنون الادب، ج24، ص277.

[2] ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج10، ص569.


در مراکش افکار و‌اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربار مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمین ‌ظهورش تشویق می‌کرد، تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در ماه رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون را بنیان نهاد.

[3] ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، العبر و دیوان المبتدا و الخبر، ج7، ص225.نامگذاری دولت


دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت، به این نام موسوم شده تحت تاثیر‌ اندیشه مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.

[4] ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، الکامل فی التاریخ، ج10، ص571.


اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان‌شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.

[5] عمر موسی، عز الدین، دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون در غرب جهان اسلام، ص41.دوران شکوفایی


با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیف‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلط مرابطون را یکی پس از دیگری فتح کرده و با غلبه بر دولت‌های مرابطون، ‌اندلس و بنی حماد قلمرو موحدان را تا مغرب اقصی و ادنی و بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد‌اندلس توسعه دهد.

[6] ابن خلکان، شمس الدین، وفیات الاعیان و انباه الزمان، ج3، ص237.

با ادامه روند صعودی قدرت موحدین در زمان سه خلیف ‌بعدی – یوسف و یعقوب، پسران منصور و قسمت عمد خلافت ناصر – دوران شکوفایی موحدین رقم خورد، دوره‌ای که از سال 558 شروع و تا سال 610 هـ ادامه یافت.
از مهمترین ویژگی‌های این دوره توسع عمران و رفاه مادی و خیزش فکری است. علوم در این عصر به مدد تشویق و صله‌های خلفا و نیز رقابت علمی شرق و غرب جهان اسلام از یک سو و بین‌اندلس و مغرب از سوی دیگر به سرعت شکوفا شده و دانشمندان بزرگی چون ابن عدی، ابن رشد، ابن میمون و... را به ثمر رساند. اقتصاد بواسط برقراری امنیت در سراسر قلمرو زمینی و دریایی رونق گرفت و توسعه‌های عمرانی و صنعتی زیادی در جهت رفاه بیشتر مردم انجام شد که نماد برجست این توسعه در عملیات آبرسانی به مزارع و شهرها و کاشی‌کاری‌ها و چراغ‌های دریایی نمود یافت.

[7] عمر موسی، عز الدین، دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون در غرب جهان اسلام، ص52 - 54.دوران انحطاط و افول


این دولت قدرتمند با این سرزمین پهناور به جهت برخورداری از عناصر متعدد و قبایل ناهمگون پیوسته با مشکل شورش قبایل روبرو بود. در واقع می‌توان گفت که دوران ضعف و فروپاشی فایل رایگان پاورپوینت موحدون در سال 603 با به قدرت رسیدن "ناصر" آغاز شد. ضعف در ادار امور مرکزی و سپس شکست از مسیحیان اسپانیا در جنگ عقاب در سال 609 به منزل پایان همیشگی قدرت آنان در‌اندلس بود. مشکلات فایل رایگان پاورپوینت موحدون از سال 620 به جهت ضعف خلفا و دخالت بزرگان در امور دولت و به دنبال آن تسلط شیوخ و وزیران که ضعف امور اداری و نظامی را موجب گردید و کارگزاران دولتی را به استبداد کشید شدت گرفت

[8] عمر موسی، عز الدین، دولت فایل رایگان پاورپوینت موحدون در غرب جهان اسلام، ص56.

و سراسر قلمرو فایل رایگان پاورپوینت موحدون را غرق در فساد کرد، تا اینکه در سال 627 افریقیه نیز از قلمرو حکومت فایل رایگان پاورپوینت موحدون جدا شد.
از طرف دیگر درگیری والیان با خلفاء موحدین نیز به شدت بر وحدت فایل رایگان پاورپوینت موحدون ضربه زد. والیان ایالات مختلف که غالباً از بین سادات بنی عبدالمؤمن انتخاب می‌شدند در دور شکوفایی، جهت متمرکز ساختن حکومت خانواده بنی عبدالمؤمن بسیار سودمند واقع شده و مانع نفوذ افسار گسیخته و خودآرائی شیوخ موحدین شده بودند در این زمان، خود مدعی خلافت شده و با خلیفه درگیر شدند.
درگیری سادات بنی عبدالمؤمن بر سر حکومت این فرصت را برای مراکز قدرت به خصوص بزرگان موحدین فراهم آورد که در امور دولت نفوذ کنند. به دنبال آن شیوخ تسلط یافتند و وزیران چیره شدند و کارگزاران راه استبداد را در پیش گرفتند و در نتیجه سل

لینک کمکی