فایل رایگان پاورپوینت مودت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مودت :


دوستی (فقه)
رفاقت و برقرار کردن ارتباط عاطفی با یکدیگر را دوستی (دوست داشتن، محبّت) گویند. از دوستی به معنای نخست در بابهای حج، اطعمه و اشربه و شهادات سخن گفته‌اند.
از دوستی به معنای دوم در بابهای صدقات و نکاح سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

1 - دوستی در روایات
2 - دوستان بد
3 - اعلام مراتب دوستی
4 - خوردن از خانه دوست
5 - نماز گزاردن در خانه دوست
6 - دوستی و شهادت‌ دادن
7 - دوست داشتن اهل‌بیت
8 - اظهار دوستی نسبت به دشمنان خدا
9 - دوستی در خانواده
10 - اظهار دوستی
11 - دوستی دنیا
12 - صدقه دادن از مال محبوب
13 - پانویس
14 - منبع


دوستی در روایات


دوست خوب گزیدن و دوستان زیاد گرفتن، مستحب، و در روایات بدان تشویق و ترغیب شده است.

[1] وسائل الشیعه ج12، ص16-18.


در روایتی از امیرمؤمنان علیه السّلام آمده است:
«ناتوان‌ترین مردم کسی است که در گرفتن دوست ناتوان باشد و ناتوان‌تر از او کسی است که دوستی را که بدان دست یافته از دست بدهد».

[2] وسائل الشیعه ج12، ص18.


در روایتی از امام صادق علیه السّلام، چارچوب دوستی- که بدون آن، دوستی تحقق نمی‌یابد- در پنج چیز دانسته شده است: اوّل، آنکه نهان و آشکار او برای تو یکی باشد. دوم، زینت تو را زینت خود و عیب تو را عیب خود بداند. سوم، دستیابی به ثروت و قدرت، موضع او را نسبت به تو تغییر ندهد. چهارم، از آنچه در توان دارد نسبت به تو دریغ نکند و پنجم که جامع همه خصلتهای پیشین است، این که تو را به گاه گرفتاری و نیاز رها نکند.

[3] وسائل الشیعه ج12، ص25-26.دوستان بد


دوست شدن و رفاقت با بدکار، نابخرد، دروغگو، بخیل، ترسو، قاطع رحم

[4] وسائل الشیعه ج12، ص28-30.

[5] وسائل الشیعه ج12، ص32.

[6] وسائل الشیعه ج12، ص34.

و کسی که از روی بی‌اعتنایی به نماز جماعت در مسجد حاضر نمی‌شود، مکروه است.

[7] توضیح المسائل مراجع ج1، ص500.اعلام مراتب دوستی


اعلام مراتب دوستی به دوست، به منظور استحکام پایه‌های آن، مستحب

لینک کمکی