فایل رایگان پاورپوینت مورد احتياط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد احتياط :


مجرای احتیاط




مجرای احتیاط به مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل احتیاط در آن اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - تصور علم به اصل تکلیف
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


مجرای احتیاط، به معنای محل جریان اصل احتیاط می‌باشد، و آن در جایی است که جنس تکلیف الزامی وجوب یا حرمت برای مکلف معلوم است ولی او در مکلّفٌ به شک می‌کند، و مورد از مواردی است که احتیاط در آن ممکن می‌باشد و برای شک، یا حالت سابقه وجود ندارد یا اگر وجود دارد، شارع آن را لحاظ نکرده است.
بنابراین، مجرای اصل احتیاط جایی است که اصل تکلیف مسلّم و مکلٌّف به، مشکوک می‌باشد، که بیشتر در قالب شبهه مقرون به علم اجمالی محقق می‌شود.

تصور علم به اصل تکلیف


علم به اصل تکلیف را به سه صورت می‌توان تصور کرد:
1. گاهی «وجوب» مسلّم، اما « واجب » مردد است، مانند این که مکلف در ظهر جمعه به وجوب نمازی بر ذمه خود یقین دارد اما نمی‌داند واجب، نماز ظهر است یا نماز جمعه ؛
2. گاهی «حرمت» مسلّم، اما « حرام » مردد است، مانند این که مکلف یقین دارد در یکی از دو ظرف «الف»

لینک کمکی