فایل رایگان پاورپوینت مورد استصحاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد استصحاب :


مجرای استصحاب
مجرای استصحاب به مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل استصحاب در آن اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


مجرای استصحاب، به معنای محل جریان اصل عملی استصحاب می‌باشد، و آن در جایی است که شک حالت سابقه دارد؛ به بیان دیگر، هرگاه مکلفِ شاک، دلیل قطعی و یا اماره معتبر بر حکم شرعی واقعی نداشته باشد و این شک او دارای حالت سابقه باشد، باید از راه به کارگیری اصل عملی استصحاب، وظیفه خود را تعیین نماید.

[1] الموجز فی اصول الفقه، سبحانی

لینک کمکی