فایل رایگان پاورپوینت مورد اصالت تخيير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد اصالت تخيير :


مجرای تخییر
مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل تخییر در آن، مجرای تخییر نامیده شده است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - نکته
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


مجرای تخییر، به معنای محل جریان قاعده تخییر است، و آن در جایی است که تکلیف ، معلوم، و مکلف به ، مشکوک می‌باشد و احتیاط هم ممکن نیست.
این معنا در دو جا تحقق پیدا می‌کند:
1. در عمل واحد؛ مانند دوران بین وجوب و حرمت ، و لزوم انجام یک فعل یا ترک آن، یا همان دوران امر بین محذورین ، و آن در جایی است که جنس تکلیف مشترک میان وجوب و حرمت که همان الزام است، معلوم می‌باشد، ولی شک می‌شود که آیا آن الزام به ایجاد فعل تعلق گرفته یا به ترک آن؛ برای مثال، مکلف می‌داند درباره نماز جمعه در عصر غیبت از سوی مولا الزامی وارد شده، ولی نمی‌داند الزام به فعل است تا وجوب باشد و یا به ترک است تا حرمت باشد فرض آن است که هیچ یک از وجوب و حرمت بر دیگری رجحان ندارد در این گونه موارد، عقل به تخییر حکم می‌کند.
2. در عمل متعدد؛ و آن در جایی است که وجوب یک فعل و حرمت دیگری معلوم است، ولی در این که کدام واجب است و کدام حرام ، تردید می‌باشد؛ برای مثال، مکلف نمی‌داند روز جمعه ، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است یا به عکس. در این جا نیز عقل به تخییر حکم می‌کند و این مور

لینک کمکی