فایل رایگان پاورپوینت مورد تزاحم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد تزاحم :


فایل رایگان پاورپوینت مورد تزاحم
مورد صدق تزاحم دو تکلیف فعلی غیر قابل جمع را فایل رایگان پاورپوینت مورد تزاحم گویند.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - چند نمونه
2.1 - اتحاد متعلق دو حکم
2.2 - دو ضد واجب یا مستحب
2.3 - مقدمه و ذی المقدمه
2.4 - دو متلازم با دو حکم مختلف
2.5 - دو متعلق با زمان‌های مختلف
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


فایل رایگان پاورپوینت مورد تزاحم، جایی است که دو حکمی که فعلیت داشته و تعارضی میان آن ها در عالم جعل وجود ندارد، بر عهده مکلف قرار می‌گیرد و او قادر به امتثال هر دو با هم نمی‌باشد.

چند نمونه


نمونه‌هایی از تزاحم عبارت است از:

اتحاد متعلق دو حکم


1. تزاحم به خاطر اتحاد متعلق دو حکم از باب صدفه و اتفاق،
مانند: باب اجتماع امر و نهی در صورت جواز اجتماع،
مثل این که به شستن لباس امر و از غصب ، نهی شود، در حالی که آب غیر غصبی نیز در دسترس نباشد؛

دو ضد واجب یا مستحب


2. تزاحم میان دو ضدی که هر دو واجب یا هر دو مستحب می‌باشد،
مانند این که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف فقط قادر به نجات یکی

لینک کمکی