فایل رایگان پاورپوینت مورد تعارض

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد تعارض :


موضوع تعارض
موضوع تعارض، فعل دارای ادله متعارض در مورد حکم آن است.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
1.1 - مثال
2 - پانویس
3 - منبع


تعریف


عبارت است از فعلی که درباره حکم آن، ادله متعارضی وارد شده که هر یک دیگری را نفی و تکذیب می

لینک کمکی