فایل رایگان پاورپوینت مورد قياس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مورد قياس :


مجاری قیاس
مجاری قیاس ، موارد صلاحیت دار برای جریان یافتن قیاس در آن‌ها می‌باشد. و در اصول فقه کاربرد دارد.

فهرست مندرجات

1 - تعریف
2 - از نظر اصولیون اهل سنت
3 - پانویس
4 - منبع


تعریف


مجاری قیاس، به موارد و موضوعاتی گفته می‌شود که قابلیت دارد قیاس در آن‌ها جریان پیدا کند؛ اجرای قیاس، یعنی می‌توان حکم شرعی آن‌ها را از طریق قیاس استنباط نمود.

از نظر اصولیون اهل سنت


بیشتر اصولیون اهل سنت

لینک کمکی