فایل رایگان پاورپوینت موسوعة الاستخبارات والأمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة الاستخبارات والأمن :


موسوعه الاستخبارات والأمن
پس از بر پایی دولت جمهوری اسلامی ایران ، زمینه‌ای دست داد، تا روابط سیاسی، اجتماعی، اداری، اقتصادی و… رخ دهد که در مرحله عمل، نیاز شدیدی به شناخت دیدگاه دین اسلام داشت.

فهرست مندرجات

1 - پیشینه بحث
2 - اسلام دربردارنده تمامی امور انسانی
3 - بررسی مسأله مهم اطلاعات و امنیت
4 - ویژگی‌های کتاب
4.1 - محتوای جلد نخست
4.2 - محتوای جلد دوم
4.3 - محتوای جلد سوم
5 - خلاصه‌ای از بحث نخست
5.1 - خبرگیری از عیب‌ها
5.1.1 - قیدها در آیات و روایات
5.2 - بدگمانی به دیگران
5.2.1 - منشأ بدگمانی
6 - حرام‌های احتمالی در کار اطلاعاتی
7 - پانویس
8 - منبع


پیشینه بحث


راهبردهای بسیاری از موضوع‌های دیگر، همچون نظام‌دهی لشکر و مسائل امنیتی اطلاعاتی که مورد نیاز حکومت اسلامی است، روشن نیست و این هم، به خاطر شرایطی بود که بر فضای سیاسی اجتماعی کشور پیش از انقلاب اسلامی حاکم بود که محققان و پژوهشگران و فقیهان، نیازی حسّ نکرده بودند، تا رهنمودهای اهل بیت را بنمایانند، بلکه به پاره‌ای از امور فردی و اجتماعی می‌پرداختند که پیوندی با مسائل حکومتی و سیاسی نداشت. اکنون، در مقام عمل، دولت اسلامی با دشواری‌هایی رو به روست که ریشه در ناآگاهی از دیدگاه‌های اسلامی در این باب است. البته کسانی که می‌پندارند این دشواری‌ها و گرفتاری‌ها، به سبب نبود رهنمودهای سیاسی، اقتصادی و… در اسلام است، در کمند پندار گرفتار آمده‌اند و به بی راهه می‌روند؛ زیرا همان گونه که بیان شد، علت نپرداختن به این مسائل، مورد نیاز نبودن آن‌ها، پیش از انقلاب بوده است.

اسلام دربردارنده تمامی امور انسانی


ما بر این باوریم که اسلام، به تمامی امور انسانی، از جمله: سیاست ، اجتماع، جنگ و دفاع و… پرداخته و برای همه آن‌ها، رهنمود داده است. از باب نمونه اگر به سیره پیامبر (ص) و علی (ع) و… در جنگ و دفاع و اداره جامعه، به دقت بنگریم، درخواهیم یافت که به مسائل اطلاعاتی و امنیتی، تا چه پایه اهمیت می‌داده‌اند. به این چنین مقوله‌هایی در حوزه اسلامی، پرداخته شده، از جمله در بین عالمان اهل سنت ، ماوردی و ابویعلی، در نگاشته‌های خود: (احکام السلطانیه)، به روشن گری احکام حکومتی اسلام ، پرداخته‌اند، ولی آن گونه که باید، نتوانسته‌اند محتوای زلال و روشنِ اسلام را در این عرصه‌ها بنمایانند؛ چرا که توجه بایسته به روایات باب نکرده‌اند و به ژرف کاوی نپرداخته‌اند و بیش‌تر، مسائلی را به میان کشیده‌اند که توجیه عملکرد سردمداران ستم است و انگاری نادرست از اسلام فرادید می‌نهد. از این روی، لازم است، به روشن‌گری دقیق این گونه مقوله پرداخته شود و از دیدگاه فقهی در مسائلی پژوهش و ژرف اندیشی کرد که امروزه، سخت بدان‌ها نیاز است و ماندگاری نظام ، به آن‌ها بستگی دارد.

بررسی مسأله مهم اطلاعات و امنیت


مقوله‌ای که این اثر ارزشمند روی آن انگشت و به بوته بررسی نهاده و خوب هم از عهده آن بر آمده مسأله مهم اطلاعات و امنیت است. مسأله‌ای که تاکنون، با همه اهمیتی که دارد، توجه شایسته نشده است. تا آن‌جا که ما خبر داریم، به گونه فراگیر و همه سویه، به جمع‌آوری و ساماندهی پیام‌ها و سخنان آشکار و روشن دین در این موضوع، پرداخته نشده، با این‌که در قرآن کریم و روایات، نکته‌های درخور استفاده‌ای برای این مقوله وجود دارد. برای دست یابی به این مهم و ارائه دیدگاه‌ها و راهبردهای عملی، آشنایی محققان به چهارچوب‌های دینی آن، با بیان گسترده و فراگیر (موسوعه الاستخبارات والأمن)، سامان یافته است. طرح این تحقیق، پس از انقلاب اسلامی ایران ، به کوشش علامه سید جعفر مرتضی ریخته شده و روایاتی را ایشان برای این هدف گردآورده، لیکن کار بسیار، وی را از به انجام رساندن این کار سترگ باز می‌دارد از این روی، ادامه کار را به علی دعموش عاملی وا می‌گذارد. در این دائره المعارف، آیات، روایات و نکته‌های تاریخی که مستقیم و یا غیر مستقیم می‌تواند در مباحث فقهی عملیات اطلاعاتی و امنیتی مورد استفاده قرار بگیرد، در سه مجلّد گردآوری شده است.

ویژگی‌های کتاب


1. بنای نویسنده، بیش‌تر بر گردآوری آیات و روایات در باب اطلاعات و عملیات بوده؛ از این روی، از سند روایات، جمع بین احادیث و… که در آثار فقهی معمول است، سخنی به میان نیامده و یا اگر آمده، به گونه گذراست.
2. روایات، تنها از کتاب‌های روایی شیعه نقل نشده‌اند، بلکه از کتاب‌ها و منابع دیگر گروه‌ها و فرقه‌های اسلامی هم، روایت نقل شده است.
3. در نقل روایات، سند آن‌ها هم به دقت آورده شده است.
4. کتاب، به بخش‌ها و باب‌های گوناگون تقسیم شده، در هر باب، ابتدا آیات، سپس روایات، یاد شده‌اند.
5. نویسنده، گاه زیر عنوانِ (نظره عامه) (نظریه کلی) شرحی درباره آیات و روایات آورده، ولی این روش را در همه جا پی نگرفته و نظر نهایی خود را از آیات و روایات، ارائه نداده است.
6. در ترتیب روایات، آن‌ها که از جهت دلالت، بر عنوان باب، قوی‌تر بوده‌اند، پیش داشته است، خواه روایت از پیامبر (ص) باشد، یا از امامان (ع) و چه روایت از طریق شیعه باشد، یا اهل سنت .
7. روایات، با شماره مسلسل و شماره هر باب یاد شده‌اند که شمار آن‌ها به 1085 روایت می‌رسد.
8. پاره‌ای از آیات و روایات، تکرار شده‌اند؛ چرا که به معناها و جهت‌های گوناگون دلالت دارند. در موارد تکراری، تنها یک بار، متن با سند و منابع آورده شده و در دیگر موارد، تنها بخش مورد نیاز، یاد شده و در حاشیه به متن کامل، ارجاع داده شده است.
9. بیش‌تر، برای یک روایت، چندین منبع یاد شده، سند روایت، برابر با نخستین اثری است که در پاورقی آمده است.
10. در پایان هر جلد، نه فهرست زیر آمده که کمک شایانی برای بازیابی مطالب است:آیات، رجال سند، اعلام، اماکن، شهرها و بقاع، قبیله‌ها و جماعت‌ها، روزها، فرق و مذاهب و فهرست اجمالی و تفصیلی.

محتوای جلد نخست


در جلد نخست، عنوان‌های کلی زیر دیده می‌شود:
1. کارهای حرام در ضمن امور اطلاعاتی و امنیتی.
2. دلیل‌های تشکیل دستگاه‌های امنیتی.
3. اطلاعات و امنیت در نیروهای مسلح.
4. اطلاعات از دشمن در زمان جنگ .
5. زمینه های اطلاعات لشکری.
6. گونه اطلاعات لشکری.
7. سازمان دهی اطلاعات لشکری.
8. اطلاعات و امنیت خارجی.
9. خبرگیری از کشورهای مخالف، از راههای قانونی.
10.

لینک کمکی