فایل رایگان پاورپوینت موسوعة الخراج‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة الخراج‌ :


موسوعه الخراج‌ (کتاب)
«موسوعه الخراج»، نام کتابی است به زبان عربی، مشتمل بر سه اثر به نام‌های: 1. «کتاب الخراج»، نوشته قاضی ابو یوسف، یعقوب بن ابراهیم؛ 2. «کتاب الخراج»، نوشته یحیی بن آدم بن سلیمان قرشی؛ 3. «الاستخراج لاحکام الخراج»، نوشته ابن رجب حنبلی.

فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
3 - وضعیت کتاب
4 - پانویس
5 - منبع


ساختار کتاب


در قسمت اول این مجموعه، «کتاب الخراج» قاضی ابو یوسف ذکر شده که دارای دو بخش است؛ در بخش اول آن، مطالب، در قالب یک باب، یک فصل و سه عنوان کلی مختلف بیان شده و در بخش دوم، مباحث، در ذیل 34 فصل و یک باب مطرح گردیده است. در قسمت بعد، «کتاب الخراج» یحیی بن آدم ذکر شده که دارای چهار بخش است؛ مباحث، در بخش اول، در ذیل دو عنوان و در بخش دوم، در ذیل هفت عنوان و در بخش سوم، در ذیل نه باب و در بخش چهارم، در ذیل سیزده باب تنظیم شده است.
در قسمت آخر، کتاب «الاستخراج لاحکام الخراج» ابن رجب حنبلی ذکر شده است که دارای ده باب است و باب ششم آن، مشتمل بر یک فصل پنج قسمی و باب هفتم، دارای دو فصل و باب هشتم و نهم، هر کدام، شامل یک فصل می‌باشد.

گزارش محتوا


1. پاره‌ای از مطالبی که در «کتاب الخراج» قاضی ابو یوسف مطرح شده، عبارت است از: خطاب مؤلف به هارون الرشید در باب اهمیت و حساسیت مقام و جایگاه وی و عرضه نمودن نصیحت‌هایی ارزنده با اتکا به قرآن بر او (نصیحت‌هایی از قبیل «ایاک و الامر بالهوی و الاخذ بالغضب»، «فاحذر ان تضیع رعیتک فیستوفی ربها حقها منک» و...) و ذکر احادیثی برای ترغیب وی به عمل کردن به آن نصایح و پرهیز از نادیده گرفتن آنها؛ کیفیت تقسیم غنایم؛ فیء و خراج؛ ذکر قطایع؛ کیفیتی که ابو بکر و عمر در تقسیم اموال عمومی بین اصحاب اتخاذ نمودند؛ وضعیت و حکم سرزمین‌هایی که به زور فتح شده‌اند یا با مصالحه به دست آمده‌اند و اثر زراعت و بناء در آنها دیده نمی‌شود؛ و..

[1] موسوعه الخراج، القسم الاول، ص1.


2. پاره‌ای از مطالبی که در «کتاب الخراج» یحیی بن آدم عنوان شده است، چنین است: غنیمت و فی ء (غنیمت آن است که مسلمین با جنگ بدان دست یافته‌اند و آن را به زور گرف

لینک کمکی