فایل رایگان پاورپوینت موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ( کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة النحو و الصرف و الإعراب ( کتاب) :


موسوعه النحو و الصرف و الإعراب ( کتاب)
«موسوعه النحو و الصرف و الإعراب»، از آثار ارزنده ادبی استاد معاصر دکتر امیل بدیع یعقوب است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی‌
2 - ساختار
3 - گزارش محتوا
3.1 - اول
3.2 - دوم
3.3 - سوم
3.4 - چهارم
3.5 - پنجم
3.6 - ششم
3.7 - هفتم
3.8 - هشتم
3.9 - نهم
3.10 - دهم
3.11 - یازدهم
3.12 - دوازدهم
3.13 - سیزدهم
3.13.1 - نکته اول
3.13.2 - نکته دوم
3.14 - چهاردهم
3.15 - پانزدهم
3.16 - شانزدهم
3.17 - هفدهم
3.18 - هجدهم
4 - پانویس
5 - منبع


معرفی اجمالی‌


«موسوعه النحو و الصرف و الإعراب»، از آثار ارزنده ادبی استاد معاصر دکتر امیل بدیع یعقوب (متولد 1950 م) است که به زبان عربی و به ترتیب الفبایی نوشته شده است. این اثر در واقع فرهنگ‌نامه روشمندی است که با زبان رسای امروزی نوشته شده و به‌سهولت، مطالب صرف و نحو عربی را توضیح داده و همراه با شواهد شعری و قرآنی گرد هم آورده و در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. مخاطبان این اثر، متخصصان نیستند، بلکه جوانان و پژوهشگران دنیای معاصر در زمینه زبان و ادبیات عربی هستند. این اثر را می‌توان مرجعی کامل، سودمند و منظم برای دست‌رسی‌های فوری به مباحث صرفی و نحوی شمرد.

ساختار


این اثر با روش فرهنگ‌نویسی و با کلمه الف آغاز شده و با کلماتی مانند ثمّ، جعل، حیّ، دع، ربّ، سبحان، سوف، صبراً، طفق، قلّ، کاد، نعم، هلمّ جرّا و یقین ادامه یافته و با کلمه یومئذٍ به پایان رسیده است. بنابراین، در این اثر مباحث هریک از علم صرف و نحو و لغت به‌صورت مستقل و با تفکیک موضوعی سامان نیافته و در هم تنیده شده و فقط بر طبق نظم الفبایی تنظیم شده است.

گزارش محتوا


در مورد روش و محتوای اثر حاضر چند نکته گفتنی است:

اول


نویسنده در مقدمه‌اش که در تاریخ 10 / 5 / 1988 م، نوشته است، با اشاره به این نکته که از ذکر اسامی و زندگی اعلام علم نحو به دلیل کثرت آن و اجتناب از طولانی شدن بحث خودداری شده، افزوده است که روش من در گزینش مطالب این کتاب چنین است:اصطلاحات بر طبق تلفظ آن، نه بر اساس ریشه لغوی، ثبت شده و صورت املایی کلمات مراعات شده است... نویسنده، علاقه‌مندانی را که طالب تفصیل بیشتر در مورد اصطلاحات زبان و ادبیات عربی هستند، به کتاب دیگر خودش به نام «موسوعه الحروف فی اللغه العربیه» ارجاع داده است.

[1] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص6، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383 ش (این چاپ، افست از چاپ بیروت، انتشارات دارالعلم للملایین، 1988 م است).دوم


از موارد بسیار مفید و آموزنده در این اثر از نظر آموزش زبان عربی، استشهادهای فراوان نویسنده به آیات قرآن کریم است که شماره و نام سوره‌ها و آیات مورد نظر را نیز گاه در پاورقی‌ها

[2] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص297، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

و گاه در متن کتاب

[3] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص427، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

بیان کرده است.

سوم


نویسنده در برخی موارد، مطالب مشهوری را که حقیقت نداشته و ساختگی بوده، خاطرنشان کرده است؛ به‌عنوان مثال داستان مجعول نابغه ذبیانی و حسان بن ثابت و اینکه حسان شعرهایش را بر نابغه عرضه می‌کرده و اشکال او به واژه‌های «جفنات» و «أسیاف» که حسان در شعرش گفته است و نقد این ادعا.

[4] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص301، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.چهارم


نویسنده در پاورقی‌ها، گاه برخی از عبارات را که نیازمند شرح دانسته، تجزیه و ترکیب کرده و توضیح داده است

[5] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص113، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[6] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص422، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

و گاه اختلافات صرفی و نحوی و نظر کوفیان و بصریان و... را بیان کرده است

[7] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص200، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[8] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص480، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[9] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص544، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[10] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص594، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[11] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص715، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.
پنجم


نویسنده در مواردی برای توضیح بیشتر مطالب از جدول نیز استفاده کرده است.

[12] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص55، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[13] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص57، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[14] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص59، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[15] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص114، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[16] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص230، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[17] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص310، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[18] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص251، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[19] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص311، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[20] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص312، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[21] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص313، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.

[22] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص572، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.ششم


نویسنده نظر رایج ادیبان و لغویان در مباحث صرف و نحو و لغت را در متن کتاب ذکر کرده است و گاهی اجتهاد و نظر شخصی خود را نیز در مورد برخی از امور ادبی و لغوی در پاورقی بیان کرده است (به‌طور مثال: همان، ص 209 و 480، پاورقی 5) و گاه بعد از بیان دیدگاه خودش برای تقویت آن به برخی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی ارجاع داده است؛ به‌عنوان نمونه به پایان‌نامه کارشناسی ارشد جناب «خیری محمود» استناد کرده که در دانشگاه کویت تحت عنوان «جمع التکسیر فی اللغه العربیه» از آن دفاع شده است.

[23] موسوعه النحو و الصرف و الإعراب، الدکتور امیل بدیع یعقوب، ص301 (پاورقی)، انتشارات استقلال، قم، الطبعه الثالثه، 1383ش.هفتم


نویسنده گاه مصوبه‌های« مجمع اللغه العربیه فی القاهره» را که یکی از مراکز مهم زبان و

لینک کمکی