فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد پنجم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد پنجم :


موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین جلد پنجم (کتاب)‌
کتاب موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین نوشته عباس عزّاوى محامى (متوفاى 1350)، پژوهشى است درباره حوادث و وقایع سیاسى عراق از زمان اشغال آن از سوى مغولان تا پایان حاكمیّت عثمانى‌ها و اشغال آن توسط انگلیس.


فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - نقد و بررسی منابع
2.2 - بررسی کلی اوضاع عراق
2.3 - وقایع مهم سال‌های 1048- 1163
3 - گزارش وضعیت
4 - منبع


ساختار کتاب


این کتاب بر اساس اسناد و مدارک معتبر، حوادث را به صورت سال‌شمار و نیز بر اساس حكومت‌ها و حاكمان از سال 656 تا 1335 هجرى بیان داشته است. این اثر با سیاقی نو و بر اساس سنّت تاریخ‌نگارى با شیوه سال‌شمار، به بیان رویدادهاى مهم و وفیّات بزرگان پرداخته است. با این تفاوت كه، از تحلیل و تفصیل برخوردار است. نویسنده به مناسبت، وضعیّت عراق و شهرهاى آن را از حیث جغرافیایى، فرهنگى و اقتصادى بررسى كرده و با معرفى حاكمان و امیران آن، روابط سیاسى عراق با دیگر كشورها و نیز خسارت‌هاى مالى و انسانى كه بر اساس این اشغال‌گرى‌ها بر عراق تحمیل شده، تبیین كرده است. این پژوهش در هشت مجلّد، به ترتیب ذیل نگارش یافته است:
مجلد اوّل: حکومت مغول (656-738 قمرى) (1258-1338 میلادى)؛
مجلد دوّم: حکومت حلایریان (738-814 قمرى) (1338-1411 میلادى)؛
مجلد سوم: دوران حکومت ترکمانان، قراقویونلو و آق‌قویونلو (814-941 قمرى) (1411-1534 میلادى)؛
مجلد چهارم: دوره اوّل حکومت عثمانی (941-1049 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد پنجم: دوره دوم حكومت عثمانى (1049-1163 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد ششم: دوره حکومت ممالیک (1163-1247 قمرى) (1750-1831 میلادى)؛
مجلد هفتم: دوره سوم حكومت عثمانى (1247-1289 قمرى) (1831-1872 میلادى)؛
مجلد هشتم: پایان حكومت عثمانى (1298-1335 قمرى) (1872-1917 میلادى).

گزارش محتوا


در جلد پنجم، حوادث تاریخی، تشکیلات اداری، فرهنگ و تمدن سرزمین عراق در دوره دوم حکومت عثمانی، در فاصله‌های 1048- 1163 هجری قمری (1638- 1750 میلادی) بررسی شده است. نویسنده حوادث تاریخی، اجتماعی و فرهنگی این دوران را به گونه سال شمار تشریح نموده و همزمان به تاریخ و ممالیک هم جوار؛ مانند صفویه، سایر قلمروهای عثمانی و دولت‌های کوچک محلی توجه نموده است.

نقد و بررسی منابع


این مجل

لینک کمکی