فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد چهارم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد چهارم :


موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین جلد چهارم (کتاب)‌
کتاب موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین نوشته عباس عزّاوى محامى (متوفاى 1350)، پژوهشى است درباره حوادث و وقایع سیاسى عراق از زمان اشغال آن از سوى مغولان تا پایان حاكمیّت عثمانى‌ها و اشغال آن توسط انگلیس.


فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - کتابشانی در مقدمه
2.2 - درگیری صفویان و عثمانی
2.3 - وقایع مهم سال‌های 941- 1049
3 - گزارش وضعیت
4 - منبع


ساختار کتاب


این کتاب بر اساس اسناد و مدارک معتبر، حوادث را به صورت سال‌شمار و نیز بر اساس حكومت‌ها و حاكمان از سال 656 تا 1335 هجرى بیان داشته است. این اثر با سیاقی نو و بر اساس سنّت تاریخ‌نگارى با شیوه سال‌شمار، به بیان رویدادهاى مهم و وفیّات بزرگان پرداخته است. با این تفاوت كه، از تحلیل و تفصیل برخوردار است. نویسنده به مناسبت، وضعیّت عراق و شهرهاى آن را از حیث جغرافیایى، فرهنگى و اقتصادى بررسى كرده و با معرفى حاكمان و امیران آن، روابط سیاسى عراق با دیگر كشورها و نیز خسارت‌هاى مالى و انسانى كه بر اساس این اشغال‌گرى‌ها بر عراق تحمیل شده، تبیین كرده است. این پژوهش در هشت مجلّد، به ترتیب ذیل نگارش یافته است:
مجلد اوّل: حکومت مغول (656-738 قمرى) (1258-1338 میلادى)؛
مجلد دوّم: حکومت حلایریان (738-814 قمرى) (1338-1411 میلادى)؛
مجلد سوم: دوران حکومت ترکمانان، قراقویونلو و آق‌قویونلو (814-941 قمرى) (1411-1534 میلادى)؛
مجلد چهارم: دوره اوّل حکومت عثمانی (941-1049 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد پنجم: دوره دوم حكومت عثمانى (1049-1163 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد ششم: دوره حکومت ممالیک (1163-1247 قمرى) (1750-1831 میلادى)؛
مجلد هفتم: دوره سوم حكومت عثمانى (1247-1289 قمرى) (1831-1872 میلادى)؛
مجلد هشتم: پایان حكومت عثمانى (1298-1335 قمرى) (1872-1917 میلادى).

گزارش محتوا


در این مجلد، حوادث سال‌های 941- 1049 هجری قمری (1534- 1639 میلادی) سرزمین عراق، که به رویدادهای دوره اول حکومت عثمانی اختصاص دارد، بازگو شده است.

کتابشانی در مقدمه


نویسنده، در مقدمه ابتدا بحث کتابشناسی این مجلد را مطرح می‌کند. مراجع محلی؛ شامل: تاریخ آل افراسیاب، زاد المسافر و گلش خلفاء هستند.
مراجع عمومی؛ شامل کتب زیر است:
تاریخ مطراقی، عبدالعزیز آل قره چلبی (تاریخ به زبان ترکی)، مراه الممالک اثر سیدعلی رئیس، تاریخ یغما از یغما افندی، منشآت فریدون اثر فریدون پاش

لینک کمکی