فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد ششم (کتاب)‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد ششم (کتاب)‌ :


موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین جلد ششم (کتاب)‌
کتاب موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین نوشته عباس عزّاوى محامى (متوفاى 1350)، پژوهشى است درباره حوادث و وقایع سیاسى عراق از زمان اشغال آن از سوى مغولان تا پایان حاكمیّت عثمانى‌ها و اشغال آن توسط انگلیس.


فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - نقد و بررسی منابع
2.2 - حکومت مملوکان در عراق
2.3 - رویدادهای دوران ممالیک
2.4 - بررسی اوضاع کلی عراق
3 - وضعیت کتاب
4 - منبع


ساختار کتاب


این کتاب بر اساس اسناد و مدارک معتبر، حوادث را به صورت سال‌شمار و نیز بر اساس حكومت‌ها و حاكمان از سال 656 تا 1335 هجرى بیان داشته است. این اثر با سیاقی نو و بر اساس سنّت تاریخ‌نگارى با شیوه سال‌شمار، به بیان رویدادهاى مهم و وفیّات بزرگان پرداخته است. با این تفاوت كه، از تحلیل و تفصیل برخوردار است. نویسنده به مناسبت، وضعیّت عراق و شهرهاى آن را از حیث جغرافیایى، فرهنگى و اقتصادى بررسى كرده و با معرفى حاكمان و امیران آن، روابط سیاسى عراق با دیگر كشورها و نیز خسارت‌هاى مالى و انسانى كه بر اساس این اشغال‌گرى‌ها بر عراق تحمیل شده، تبیین كرده است. این پژوهش در هشت مجلّد، به ترتیب ذیل نگارش یافته است:
مجلد اوّل: حکومت مغول (656-738 قمرى) (1258-1338 میلادى)؛
مجلد دوّم: حکومت حلایریان (738-814 قمرى) (1338-1411 میلادى)؛
مجلد سوم: دوران حکومت ترکمانان، قراقویونلو و آق‌قویونلو (814-941 قمرى) (1411-1534 میلادى)؛
مجلد چهارم: دوره اوّل حکومت عثمانی (941-1049 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد پنجم: دوره دوم حكومت عثمانى (1049-1163 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد ششم: دوره حکومت ممالیک (1163-1247 قمرى) (1750-1831 میلادى)؛
مجلد هفتم: دوره سوم حكومت عثمانى (1247-1289 قمرى) (1831-1872 میلادى)؛
مجلد هشتم: پایان حكومت عثمانى(1298-1335 قمرى) (1872-1917 میلادى).

گزارش محتوا


در جلد ششم، حوادث سال‌های 1163- 1247 هجری قمری (1740- 1831 میلادی) سرزمین عراق، که به رویدادهای حکومت ممالیک اختصاص دارد، بازگو شده است.

نقد و بررسی منابع


این جلد نیز با مقدمه و نقد و بررسی مراجع و منابع (کتابشناسی) آغاز می‌گردد. این منابع شامل کتب عراقی، ترکی و تواریخ رسمی؛ از جمله «واصف» به نام «محاسن الآثار و حقائق الاخبار»، تاریخ احمد لطفی، تاریخ عاصم، تاریخ شافی زاده، اس ظفر اثر اسعد، تاریخ احمد جودت و

لینک کمکی