فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد هشتم (کتاب)‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين جلد هشتم (کتاب)‌ :


موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین جلد هشتم (کتاب)‌
کتاب موسوعه تاریخ العراق بین احتلالین نوشته عباس عزّاوى محامى (متوفاى 1350)، پژوهشى است درباره حوادث و وقایع سیاسى عراق از زمان اشغال آن از سوى مغولان تا پایان حاكمیّت عثمانى‌ها و اشغال آن توسط انگلیس.


فهرست مندرجات

1 - ساختار کتاب
2 - گزارش محتوا
2.1 - نقد و بررسی منابع
2.2 - وقایع مهم بعد از 1298
2.3 - مشروطیت در عراق
2.4 - مقامات و مناصب مهم این دوره
2.5 - کشمکش بین بریتانیا و عثمانی
2.6 - بررسی کلی اوضاع این دوره
3 - گزارش وضعیت
4 - منبع


ساختار کتاب


این کتاب بر اساس اسناد و مدارک معتبر، حوادث را به صورت سال‌شمار و نیز بر اساس حكومت‌ها و حاكمان از سال 656 تا 1335 هجرى بیان داشته است. این اثر با سیاقی نو و بر اساس سنّت تاریخ‌نگارى با شیوه سال‌شمار، به بیان رویدادهاى مهم و وفیّات بزرگان پرداخته است. با این تفاوت كه، از تحلیل و تفصیل برخوردار است. نویسنده به مناسبت، وضعیّت عراق و شهرهاى آن را از حیث جغرافیایى، فرهنگى و اقتصادى بررسى كرده و با معرفى حاكمان و امیران آن، روابط سیاسى عراق با دیگر كشورها و نیز خسارت‌هاى مالى و انسانى كه بر اساس این اشغال‌گرى‌ها بر عراق تحمیل شده، تبیین كرده است. این پژوهش در هشت مجلّد، به ترتیب ذیل نگارش یافته است:
مجلد اوّل: حکومت مغول (656-738 قمرى) (1258-1338 میلادى)؛
مجلد دوّم: حکومت حلایریان (738-814 قمرى) (1338-1411 میلادى)؛
مجلد سوم: دوران حکومت ترکمانان، قراقویونلو و آق‌قویونلو (814-941 قمرى) (1411-1534 میلادى)؛
مجلد چهارم: دوره اوّل حکومت عثمانی (941-1049 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد پنجم: دوره دوم حكومت عثمانى (1049-1163 قمرى) (1534-1639 میلادى)؛
مجلد ششم: دوره حکومت ممالیک (1163-1247 قمرى) (1750-1831 میلادى)؛
مجلد هفتم: دوره سوم حكومت عثمانى (1247-1289 قمرى) (1831-1872 میلادى)؛
مجلد هشتم: پایان حكومت عثمانى (1298-1335 قمرى) (1872-1917 میلادى).

گزارش محتوا


در جلد هشتم، حوادث تاریخی، تشکیلات اداری، و فرهنگ و تمدن سرزمین عراق در آخرین دوره حکومت عثمانیان، در فاصله سال‌های 1298- 1335 هجری (1872- 1917 میلادی) بررسی شده است.

نقد و بررسی منابع


این جلد نیز با مقدمه و نقد و بررسی منابع آغاز می‌گردد.

وقایع مهم بعد از 1298


مؤلف، بعد از کتابشناسی، بقیه حوادث تا 1298 را درج نموده است و می‌توان این مجلد را تعلیمی بر جلد هفتم دانست. و در آن ذکری از والیانی است که پس از «مدحت پاشا» یکی پس از دیگری به سرعت بر سر کار آمدند و کار مهم و زیادی انجام نداند؛ از جمله محمد «رؤوف پاشا»، «عاکف پاشا» و عبدالرحمن پاشا و تابع و حوادث دوران حکومت این والیان و مختصری از وقایع و اقداماتی که «مدحت پاشا» در زمان وزارت خود انجام داده بود و همچنین تشکیلات اداری این دوران بغداد و بصره، پول رایج (نقود) در عراق، دستور برای تشکیل پارلمان (1293)، از دیگر مباحث این دوران می‌باشد.

مشروطیت در عراق


در 1326 قمری همزمان با اعلام مشروطیت در ممالیک عثمانی، در بغداد نیز بخش‌هایی پدید

لینک کمکی