فایل رایگان پاورپوینت موسوي خوانساري (ابهام‌زدايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسوي خوانساري (ابهام‌زدايي) :


موسوی خوانساری (ابهام زدایی)
موسوی خوانساری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

• سیدابوتراب عبدالعلی موسوی خوانساری، مشهور به ابوتراب خوانساری، فقیه و رجالی شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم قمری
• سیدمحمدهاشم موسوی خوانساری چهارسوقی، از علمای شیعه در قرن سیزدهم هجری قمری و سرسلسله خاندان معروف روضاتی

لینک کمکی