فایل رایگان پاورپوینت موسي الهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي الهادي :


هادی عباسی
هادی عباسی در سال 159 ه.ق. بعنوان ولیعهد اول پدرش مهدی برگزیده شد. وی در 25 سالگی به خلافت رسید و کسی کوچکتر از او در بنی‌عباس به خلافت نرسیده است. وی چهارده ماه خلافت کرد و در 14 ربیع الاول سال 170 ه.ق در 26 سالگی درگذشت.

فهرست مندرجات

1 - ولیعهدی هادی عباسی
2 - اقدامات سیاسی
3 - سرانجام وی
4 - پانویس
5 - منبع


ولیعهدی هادی عباسی


موسی فرزند مهدی بن منصور بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس ملقب به هادی در سال 159 ه.ق. بعنوان ولیعهد اول پدرش مهدی برگزیده شد. وی در 25 سالگی به خلافت رسید و کسی کوچکتر از او در بنی‌عباس به خلافت نرسیده است. خیزران مادر هادی و هارون به جهت علاقه بیشتری که به‌ هارون داشت مصرانه از مهدی می‌خواست که‌ هارون را بر‌هادی مقدم گرداند.

[1] یعقوبی، احمد بن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد بن ابراهیم آیتی، تهران، علمی فرهنگی، 1378، ج2، ص401.

خیزران کنیزی بود که پس از تولد‌ هادی و‌ هارون آزاد شد و به ازدواج مهدی درآمد.

[2] طقوش، محمدسهیل، دولت عباسیان، مترجم، حجت الله جودکی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1383، پاورقی، ص84.

مهدی در اثر پافشاری خیزران در صدد برآمد که‌ هارون را بر‌ هادی مقدم دارد و در سال 169ه.ق. از‌ هادی خواست که از ولیعهدی استعفا دهد،‌ هادی که با ترکان برای انجام نبردی به گرگان رفته بود نپذیرفت پس مهدی جهت اقناع او راهی آن دیار شد و در اثر حادثه‌ای در ماسبندان درگذشت.

[3] یعقوبی، احمد بن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد بن ابراهیم آیتی، تهران، علمی فرهنگی، 1378، ج2، ص401.

با این وجود‌ هارون که فردی با سیاست بود به محض آنکه مرگ پدرش را شنید با برادرش‌ هادی بیعت کرد و انگشتری و شمشیر و ردای پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) را که بعنوان میراث خلیفه بعدی بود با پیکی نزد‌ هادی فرستاد و پیام تعزیتی به مناسبت درگذشت مهدی همراه با پیام تهنیتی به مناسبت مقام خلافت و بیعت خود با او برای‌ هادی ارسال کرد.

[4] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تصحیح محمد روشن، تهران، البرز، 1373، ج2، ص1169.


این پیک هشت روز پس از مرگ پدرش نزد او رسید در بغداد سپاهیان با شنیدن خبر مرگ مهدی شورش کردند و اعلام کردند که تا دو سال مقرری‌شان را نگیرند بیعت نمی‌کنند و به خانه ربیع حاجب مهدی حمله کردند و اموالش را غارت کردند و قصد جان ربیع را کرده بودند که وی پنهان شد. یحیی بن خالد برمکی برای آرام‌کردن شورش سپاهیان به آنان مقرری هجده ماهه داد و از آنان برای‌ هادی بیعت گرفت.

[5] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تصحیح محمد روشن، تهران، البرز، 1373، ج2، ص1170.اقدامات سیاسی


هادی از طبرستان با سرعت به سمت بغداد حرکت کرد و با استفاده از شتران برید (نامه‌رسان) پس از بیست روز به بغداد رسید. هادی، ربیع حاجب مهدی را بعنوان وزیر خود برگزید و سرزمینهای آفریقیه (شمال آفریقای کنونی) و شهرهای مغرب را که پدرش به‌ هارون بخشیده بود دراختیار او قرار داد.

[6] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تصحیح محمد روشن، تهران، البرز، 1373، ج2، ص1170.

‌هادی، علی بن عیسی بن ماهان را بعنوان صاحب شرطه و فضل بن ربیع را بعنوان وزیر برگزید و دایی‌اش غطریف بن عطا را به ولایت خراسان گماشت و دست مادرش خیزران را که به‌ هارون متمایل بود از دخالت در امور کوتاه کرد و خود بر کارها تسلط یافت.

[7] یعقوبی، احمد بن واضح، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد بن ابراهیم آیتی، تهران، علمی فرهنگی، 1378، ج2، ص406.

سیاست‌ هادی در قب

لینک کمکی