فایل رایگان پاورپوینت موسي بن سليمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي بن سليمان :


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن سليمان جوزجانی
جوزجانی‌، ابوسلیمان‌ موسی‌بن‌ سلیمان‌، محدّث‌ و فقیه‌ حنفی‌ اوایل‌ قرن‌ سوم‌ است.

فهرست مندرجات

1 - مشخصات
2 - وفات
3 - آثار
4 - فهرست منابع‌
5 - پانویس
6 - منبع


مشخصات


تاریخ‌ تولد و زادگاه‌ وی‌ دانسته‌ نیست‌.
او که‌ منسوب‌ به‌ جوزجان‌ است‌،

[1] سمعانی‌، الانساب، ج2، ص16.

در بغداد به‌ تحصیل‌ پرداخت‌ و تا زمان‌ مرگ‌ هم‌ همانجا زیست‌ و ازاین‌رو، او را بغدادی‌ نیز خوانده‌اند.

[2] ابن‌ندیم‌، الفهرست، ج1، ص259، (تهران‌).

[3] خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ بغدادی، ج15، ص26.

[4] اسماعیل‌ بغدادی‌، هدیه العارفین‌، ج2، ستون‌ 477، در حاجی‌خلیفه‌، ج6.


وی‌ فقه‌ را نزد قاضی‌ ابویوسف‌ (متوفی‌ 182) و محمد بن‌ حسن‌ شیبانی‌ (متوفی‌ 189) فراگرفت‌

[5] ابن‌ندیم‌، الفهرست، ج1، ص259، (تهران‌).

[6] ابن‌قطلوبغا، تاج‌التراجم‌ فی‌ من‌ صنّف‌ من‌الحنفیه، ج1، ص‌260، چاپ‌ ابراهیم‌ صالح‌، بیروت‌ 1412/1992.

و از چندین‌ نفر حدیث‌ شنید.

[7] ابن‌ ابی‌حاتم‌، کتاب‌ الجرح‌ و التعدیل‌، ج8، ص145، حیدرآباد، دکن‌ 1371ـ1373/ 1952ـ 1953، چاپ‌ افست‌ بیروت‌.

[8] خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ بغدادی، ج15، ص26.

[9] ابن‌ ابی‌الوفا، الجواهر المضیه فی‌ طبقات‌ الحنفیه، ج3، ص518، چاپ‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، ریاض‌ 1413/1993.

[10] ابن‌قطلوبغا، تاج‌التراجم‌ فی‌ من‌ صنّف‌ من‌الحنفیه، ج1، ص‌260، چاپ‌ ابراهیم‌ صالح‌، بیروت‌ 1412/1992.


چند نفر نیز از او روایت‌ کرده‌اند.

[11] ابن‌ندیم‌، الفهرست، ج1، ص259، (تهران‌).

[12] خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ بغدادی، ج15، ص26.

[13] یوسف‌بن‌ عبدالرحمان‌ مزّی‌، تهذیب ‌الکمال‌ فی‌ اسماء الرجال‌، ج25، ص325ـ326، چاپ‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌ 1422/2002.

[14] ذهبی‌، تاریخ الاسلام، ج‌10، ص‌194.


محدّثان‌، جوزجانی‌ را فردی‌ صاحب‌نظر و صدوق‌ دانسته‌اند.

[15] ابن‌ ابی‌حاتم‌، کتاب‌ الجرح‌ و التعدیل‌، ج8، ص145، حیدرآباد، دکن‌ 1371ـ1373/ 1952ـ 1953، چاپ‌ افست‌ بیروت‌.

[16] ذهبی‌، تاریخ الاسلام، ج‌10، ص‌194.


هنگامی‌ که‌ مأمون‌ (حک: 198ـ 218) منصب‌ قضا را به‌ او پیشنهاد کرد، از پذیرفتن‌ آن‌ خودداری‌ کرد از آن‌ رو که‌ خود را لایق‌ این‌ منصب‌ نمی‌دانست‌.

[17] خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ بغدادی، ج15، ص27.

[18] ابواسحاق‌ شیرازی‌، طبقات‌ الفقهاء، ج1، ص130، قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه، 1418/1997.

[19] ابن‌ ابی‌الوفا، الجواهر المضیه فی‌ طبقات‌ الحنفیه، ج3، ص518، چاپ‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، ریاض‌ 1413/1993.وفات


جوزجانی‌ پس‌ از سال‌ 200 وفات‌ یافت‌،

[20] ابن‌ ابی‌الوفا، الجواهر المضیه فی‌ طبقات‌ الحنفیه، ج3، ص518، چاپ‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو، ریاض‌ 1413/1993.

[21] عبدالحی‌بن‌ عبدالحلیم‌ لکنوی‌، الفوائد البهیه فی‌ تراجم‌ الحنفیه، ج1، ص216، کراچی‌ 1393.

[22] اسماعیل‌ بغدادی‌، ایضاح‌المکنون‌، ج2، ستون‌ 33، در حاج‌خلیفه‌، ج4.

اما برخی‌ مؤلفان‌

[2

لینک کمکی