فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن ‌شريف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن ‌شريف :


ابن ابی‌جامع فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن ‌شريف
آلِ ابی‌جامع، خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و ایران در سده 10 و 11ق/16 و 17م است. یکی از آن خاندان، فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن ‌شريف است.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - آثار
3 - پانویس
4 - منبع


معرفی اجمالی


فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن ‌شريف (د 1281ق/1864م)، شاعر و محقق، ساکن نجف بود.

آثار


او دارای دیوان شعری با عنوا

لینک کمکی