فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن علي حرفوشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن علي حرفوشي :


فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن علي حرفوشي
فایل رایگان پاورپوینت موسي‌ بن علي حرفوشي پسر علی‌ بن موسی حرفوشی از شخصیت‌های خاندان آل حرفوش می‌باشد؛ آل حَرفوش، خاندان حکومتگر شیعی در بَعْلَبَک بودند. حکومت این خاندان از اواخر عصر ممالیک (سده دهم) تا نیمه دوم سده سیزدهم ادامه داشت.

[1] بطرس بستانی، کتاب دائرهالمعارف: قاموس عام لکل فن و مطلب، ذیل مادّه، بیروت 1876ـ 1900، چاپ افست.

[2] سید محسن امین، أعیان الشیعه، ج 6، ص 230.

[3] سید محسن امین، أعیان الشیعه،ج4، ص271.فهرست مندرجات

1 - حکومت‌داری موسی‌
2 - پانویس
3 - منبع


حکومت‌داری موسی‌


پس از علی‌ بن موسی حرفوشی پسرش، موسی‌ بن علی (حک: 999ـ1016)، حاکم بعلبک شد و با فخرالدین مَعنی، امیر بیروت، بر ضد والیان دمشق متحد گردید.

[4] عیسی اسکندر معلوف، تاریخ الأمیر فخرالدین المعنی الثانی، ج1، ص64ـ67، بیروت 1966.

[5] بولس قرالی، فخرالدین المعنی الثانی: حاکم لبنان و دوله تسکانا، ج1، ص99، بیروت 1992.

[6] بولس قرالی، فخرالدین المعنی الثانی: حاکم لبنان و دوله تسکانا، ج1، ص101، بیروت 1992.

او در 1007 یا 1008 با سپاه پانزده هزار نفری خود به یاری هم‌پیمانش، امیرفخرالدین، در جنگ با یوسف‌پاشا سیفا (حاکم طرابلس) شتافت.

[7] محمدامین‌ بن فضل‌الله محبی، خلاصه الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر، ج2، ص47، بیروت:دارصادر.

[8] محمدام

لینک کمکی