فایل رایگان پاورپوینت موسي بن يحيي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي بن يحيي :


فایل رایگان پاورپوینت موسي بن يحيي برمکی
برمکیان، خاندان بانفوذ ایرانی در دستگاه خلافت عباسی و صاحبان املاک بسیار در حرمین است. یکی از شخصیت‌های این خاندان، فایل رایگان پاورپوینت موسي بن يحيي برمکی است.

فهرست مندرجات

1 - والی شام
2 - حکومت پسر موسی
3 - پانویس
4 - منبع


والی شام


موسی که مأمون او را در شجاعت سرآمد دانسته است

[1] احمد بن محمد بن خلکان، وفیات الاعیان، ج6، ص222، چاپ احسان عباس، بیروت 19681977.

[2] احمد بن علی خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج14، ص135، مدینه (بی تا).

[3] عبدالملک بن محمد ثعالبی، تحفه الوزراء، ج1، ص140، چاپ حبیب علی راوی و ابتسام مرهون صفار، بغداد1977.

پس از ولایت بر طبرستان، به همراه برادر، در176 و در روزگار شورش ابوالهَیذام، ولایت دمشق و شام یافت و به دمشق رفت و میان مُضریّه و یمانیّه صلح برقرار کرد.

[4] محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری:تاریخ الامم و الملوک، ج8، ص251، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (13821387/ 19621967).

در187، در سفر حج هارون بر موسی خشم گرفت، زیرا به سعایت علی بن عیسی بر این باور بود که وی در خراسان قصد شورش داشته است. پنهان شدن موسی در کوفه، که به انگیزه فرار از دیونش به طلبکاران بود، سوءظن خلیفه را بیش از پیش برانگیخت. گرچه با وساطت مادر فضل، موسی از مهلکه جست، اما این ماجرا نخستین رخنه در قدرت برمکیان و اولین نشانه سرانجام شومی بود که خلیفه تدارک دیده بود.

[5] محمد بن جریر طبری، تاریخ الطبری:تاریخ الامم و الملوک، ج8، ص293، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (13821387/ 19621967).

او با دیگر برمکیان، پس از قتل جعفر، دستگیر شد.

[6] محمد بن عبدوس جهشیاری، الوزراء و الکتاب، ج1، ص186، چاپ عبدالله اسماعیل صاوی، قاهره 1357/1938.

برخی به قتل او و دیگر فرزندان و اهل بیت برمکیان در حضور خلیفه اشاره کرده‌اند

[7] محمد بن محمد بلعمی، تاریخ

لینک کمکی