فایل رایگان پاورپوینت موسي تميمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت موسي تميمي :


ابوعیینه موسی بن کعب تمیمی
ابوعیینه موسی بن کعب تمیمی، از کارگزاران و داعیان حکومت عباسی و از همراهان ابومسلم خراسانی بود که به حکومت مصر رسید و سرانجام به سال 141 ق درگذشت.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - پانویس
3 - منبع


معرفی اجمالی


ابوعیینه، موسی بن کعب بن عیینه بن موسی بن عمرو تمیمی، از فرماندهان و امرای لشکر عباسی بود که در سرنگونی دولت امویان و برقراری و استحکام پایه‌های حکومت عباسیان دخیل بود. وی از همراهان ابومسلم خراسانی و یکی از بزرگانی بود که محمد بن علی عباسی، آنان را برای دعوت به

لینک کمکی