فایل رایگان پاورپوینت ميرزا آقا ضياء الاطباء

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ميرزا آقا ضياء الاطباء :


فایل رایگان پاورپوینت ميرزا آقا ضياء الاطباء
فایل رایگان پاورپوینت ميرزا آقا ضياء الاطباء فرزند حاج میرزا محمود حکیم‌باشی، از سیاسیون و نمایندگان مجلس در دوره پهلوی می‌باشد.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - تحصیلات
3 - مشاغل
4 - ورود به سیاست
5 - پانویس
6 - منبع


معرفی اجمالی


فایل رایگان پاورپوینت ميرزا آقا ضياء الاطباء فرزند حاج میرزا محمود حکیم‌باشی در سال 1249 (ه. ش) در شهر تربت حیدریه به دنیا آمد. پدرش حاج محمود حکیم‌باشی نیز از جمله اطبای معروف بود.

تحصیلات


میرزا آقا پس از انجام تحصیلات مقدماتی معمول آن زمان و فرا گرفتن طب نزد پدر، برای ادامه تحصیل ابتدا به مشهد و سپس به مدرسه دارالفنون تهران عزیمت نمود و از آن مدرسه فارغ‌التحصیل گردید.

مشاغل


میرزا آقا پس از فارغ‌التحصیلی به شهر خود بازگشت و مدتی در آن‌جا به طبابت مشغول شد. پس از مدتی به مشهد رفت و پس از مدتی اشتغال به طبابت در آن‌جا، به تهران آمد.

ورود به سیاست


لینک کمکی