فایل رایگان پاورپوینت ميرزا ابوتراب غبار اصفهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ميرزا ابوتراب غبار اصفهاني :


میرزا ابوتراب تراب اصفهانی
تُرابِ اِصْفَهانی، میرزا ابوتراب، متخلص به غبار و تراب (مقـ 1143ق/1730م)، از پارسی‌سرایان هند در دور عالمگیر بود.

فهرست مندرجات

1 - پیشینه
2 - تبحر در شعر
3 - وفات
4 - فهرست منابع
5 - پانویس
6 - منبع


پیشینه


پدرش، محمدعلی خان، از بزرگان اصفهان بود که پیش از تولد فرزندش و در زمان عالمگیر اول گورکانی (سل‌ 1068-1118ق) به‌ هند مهاجرت کرده بود.

[1] آرزو، علی خان، مجمع‌النفایس، ج1، ص35، به کوشش عابدرضا بیدار، پتنه، 1992م.

[2] خلیل، علی ابراهیم، صحف ابراهیم، ج1، ص34، به کوشش عابدرضا بیدار، پتنه، 1978م.

[3] بهگوان داس هندی، سفین هندی، ج1، ص42، به کوشش شاه محمد عطاءالرحمان کاکوی، پتنه، 1958م.

تراب در همان‌جا به‌ دنیا آمد.

[4] آرزو، علی خان، مجمع‌النفایس، ج1، ص35، به کوشش عابدرضا بیدار، پتنه، 1992م.تبحر در شعر


او را از شاعران خوش‌فکر و دارای طبعی قوی به‌شمار آورده‌اند، چنان‌که توانایی رقابت با شاعرانی مانند محمد اسحاق شوکت و میان ناصرعلی و نیز قدرت هجو میرزاجعفر عاشق را داشت.

[5] خوشگو، بندر ابن داس، سفینه، ج3، ص218، به کوشش شاه محمد عطاءالرحمان کاکوی، پتنه، 1959م.

[6] اخلاص، کشن‌چند، همیشه بهار، ج1، ص174-175، به کوشش وحید قریشی، کراچی، 1973م.

[7] هاشمی سندیلوی، احمدعلی، مخزن الغرائب، ج4، ص173_174، به کوشش محمدباقر، لاهور، 1993م.

او با کسانی مانند شاه‌ سعدالدوله گلشن و سراج‌الدین علی‌خان آرزو همنشین بود.

[8] آرزو، علی خان، مجمع‌النفایس، ج1، ص35، به کوشش عابدرضا بیدار، پتنه، 1992م.

[9] خلیل، علی ابراهیم، صحف ابراهیم، ج1، ص34، به کوشش عابدرضا بیدار، پتنه، 1978م.

[10] خلیل، علی ابراهیم، صحف ابراهیم، ج1، ص113، به کوشش ع

لینک کمکی