فایل رایگان پاورپوینت ميرزا احمد بدر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت ميرزا احمد بدر :


فایل رایگان پاورپوینت ميرزا احمد بدر
بَدِر (نصیرالدوله‌)، میرزا احمد (1287-1349ق‌/1870-1931م‌)، وزیر و سیاست‌ پیشه ایران‌ در اواخر دوره قاجار و اوایل‌ عصر پهلوی‌.

فهرست مندرجات

1 - معرفی اجمالی
2 - خدمت در دربار و دیوان
3 - مناصب دولتی
4 - وفات
5 - خدمات‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌
6 - خدمات بدر در دوران وزارت
7 - خدمات بدر در وزارت‌ معارف‌
8 - آثار علمی
9 - فهرست منابع
10 - پانویس
11 - منبع


معرفی اجمالی


میرزا احمد فرزند عبدالوهاب‌ آصف‌الدوله‌ (ه م‌)، از دولتمردان‌ معروف‌ عصر ناصری‌ است‌. میرزا احمد در رشت‌ زاده‌ شد و در تهران‌ دانش‌های‌ مرسوم‌ و متداول‌ زمان‌ را تحصیل‌ کرد و برخی‌ را نیز از پدر آموخت‌. آنگاه‌ نزد معلمان‌ ایرانی‌ و اروپایی‌ زبان‌ فرانسه‌ و علوم‌ ریاضی‌ و طبیعی‌ را فرا گرفت‌.

[1] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص176، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.

[2] نوایی‌، عبدالحسین‌، ج1، ص40، «دارالمعلمین‌ عالی‌ و پروگرام‌ مدارس‌»، تاریخ‌ معاصر ایران‌، تهران‌، 1377ش‌، س‌ 2، شم 5.خدمت در دربار و دیوان


او از نوجوانی‌ با شیوه خدمت‌ در دیوان‌ و دربار آشنا شد. در 1301ق‌ ناصرالدین‌ شاه‌ پدرش‌ را که‌ لقب‌ نصیرالدوله‌ داشت‌، به‌ آصف‌الدوله‌ ملقب‌ ساخت‌ و لقب‌ پدر را به‌ پسر بخشید. میرزا احمد در این‌ هنگام‌ 12 ساله‌ بود و ظاهراً به‌ گفته اعتمادالسلطنه‌ در مراسم‌ لقب‌ بخشی‌ مقام‌ وزارت‌ تجارت‌ را نیز به‌ دست‌ آورد، اما همو در حوادث‌ دو روز بعد، از نادرستی‌ این‌ موضوع‌ خبر می‌دهد.

[3] اعتمادالسلطنه‌، محمدحسن‌، ج1، ص‌ 345-346، روزنامه خاطرات‌، به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار، تهران‌، 1345ش‌.

[4] بامداد، مهدی‌، ج1، ص78، شرح‌ حال‌ رجال‌ ایران‌، تهران‌، 1357ش‌.

این‌ واقعه‌ را صدیق‌الممالک‌ شیبانی‌، مورخ‌ دیگر عصر قاجار در شمار حوادث‌ سال‌ 1303ق‌/1885م‌ آورده‌،

[5] شیبانی‌، ابراهیم‌، ج1، ص‌ 236، منتخب‌ التواریخ‌، به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار، 1366ش‌.

اما روایت‌ اعتماد السلطنه‌ به‌ سبب‌ نزدیکی‌ و ارتباط او با شاه‌ و دربار از صحت‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.

مناصب دولتی


پس‌ از مرگ‌ عبدالوهاب‌ آصف‌الدوله‌ در 1304ق‌/1886م‌، ورثه او 50 هزار تومان‌ به‌ ناصرالدین‌شاه‌ تقدیم‌ داشتند و اجازه اطلاق‌ لقب‌ «جناب‌» را برای‌ نصیرالدوله نوجوان‌ به‌ دست‌ آوردند و بدین‌سان‌، او «منشی‌ حضور» شاه‌ شد. بدر تا 1313ق‌/1895م‌ که‌ ناصرالدین‌ شاه‌ کشته‌ شد، این‌ مقام‌ را حفظ کرد و سپس‌ به‌ خدمت‌ وزارت‌ خارجه‌ درآمد.

[6] اعتمادالسلطنه‌، محمدحسن‌، روزنامه خاطرات‌، به‌ کوشش‌ ایرج‌ افشار، تهران‌، 1345ش‌.

[7] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص176-177، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.


در وزارت‌ خارجه‌، از آنرو که‌ تحصیلات‌ گسترده‌ای‌ داشت‌ و علوم‌ قدیم‌ و دانش‌های‌ روز را به‌ خوبی‌ فرا گرفته‌ بود و بر ادبیات‌ فارسی‌ و زبان‌های‌ خارجی‌ تسلط کافی‌ داشت‌، به‌ سرعت‌ پیشرفت‌ کرد. در 1322ق‌/1904م‌ مأمور خدمت‌ در سفارت‌ ایران‌ در بلژیک‌ شد و اندکی‌ بعد مقام‌ وزیر مختاری‌ ایران‌ در آن‌ کشور را به‌ دست‌ آورد و با گذشت‌ زمان‌ در میان‌ سفیران‌ کشورهای‌ خارجی‌ در بلژیک‌ اعتبار فراوان‌ و شهرتی‌ درخور یافت‌.

[8] سپهر، عبدالحسین‌، ج1، ص128، مرآت‌ الوقایع‌ مظفری‌، به‌ کوشش‌ عبدالحسین‌ نوایی‌، تهران‌، 1368ش‌.

[9] وحیدنیا، سیف‌الدوله‌، ج1، ص79، «رجال‌ معاصر»، وحید، تهران‌، 1350ش‌، دوره جدید، شم 1.

[10] نوایی‌، عبدالحسین‌، ج1، ص40، «دارالمعلمین‌ عالی‌ و پروگرام‌ مدارس‌»، تاریخ‌ معاصر ایران‌، تهران‌، 1377ش‌، س‌ 2، شم 5.

[11] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص177، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.


دوران‌ سفارت‌ او 6 سال‌ طول‌ کشید. پس‌ از بازگشت‌ به‌ ایران‌ رئیس‌ دیوان‌ عالی‌ تمیز شد و سپس‌ در 1334ق‌ در کابینه نخست‌ میرزا حسن‌خان‌ وثوق‌الدوله‌ (همسر خواهرش‌) به‌ سمت‌ معاونت‌ وزارت‌ خارجه‌ منصوب‌ گردید و اندکی‌ بعد کفیل‌ این‌ وزارتخانه‌ شد.

[12] وحیدنیا، سیف‌الدوله‌، ج1، ص79، «رجال‌ معاصر»، وحید، تهران‌، 1350ش‌، دوره جدید، شم 1.

[13] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص178، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.

نصیرالدوله‌ در دوره دوم‌ صدارت‌ وثوق‌الدوله‌ که‌ از 8 شوال‌ 1336ق‌/26 تیر 1297ش‌ آغاز شد و حدود دو سال‌ دوام‌ داشت‌، وزیر معارف‌ بود و در این‌ دوران‌ توانست‌ از عهده خدمات‌ مهمی‌ به‌ فرهنگ‌ و معارف‌ کشور برآید. این‌ دولت‌ تا 8 شوال‌ 1338ق‌/4 تیر 1299ش‌ بر سر کار بود و در این‌ تاریخ‌ به‌ سبب‌ انعقاد قرارداد 1919م‌ با انگلیس‌ و مخالفت‌ عمومی‌ با آن‌ ساقط شد.

[14] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص176- 178، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.

[15] صفایی‌، ابراهیم‌، ج1، ص432، رهبران‌ مشروطه‌، تهران‌، 1362ش‌.

[16] صفایی‌، ابراهیم‌، ج1، ص441، رهبران‌ مشروطه‌، تهران‌، 1362ش‌.


بدر پس‌ از آن‌ تا چند سال‌ کار مهمی‌ نداشت‌ و اوقات‌ را برای‌ رسیدگی‌ به‌ امور شخصی‌ می‌گذراند. تا آنکه‌ در اوایل‌ سال‌ 1305ش‌ در دوره ششم‌ مجلس‌ نماینده سیرجان‌ شد ( بعضی او را نماینده کرمان‌ دانسته‌ است‌

[17] اسامی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌، به‌ کوشش‌ عطاءالله‌ فرهنگ‌ تهرانی‌، ج1، ص72، تهران‌، 1356ش‌.

[18] شجیعی‌، زهرا، ج1، ص307، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در بیست‌ و یک‌ دوره قانون‌گذاری‌، تهران‌، 1344ش‌.

)، اما پیش‌ از افتتاح‌ مجلس‌، مستوفی‌الممالک‌، رئیس‌ الوزرای‌ وقت‌، او را به‌ وزارت‌ معارف‌ برگماشت‌.

[19] ملکی‌، حسین‌ (زاوش‌)، ج1، ص205، دولتهای‌ ایران‌ در عصر مشروطیت‌، تهران‌، 1370ش‌.

دوران‌ اخیر وزارت‌ او کوتاه‌ بود و از 22 خرداد تا 18 بهمن‌ 1305 ادامه‌ داشت‌.

[20] سعادت‌ نوری‌، حسین‌، رجال‌ دوره قاجاریه‌، ص75، تهران‌، 1364ش‌.

[21] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص291، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.وفات


پس‌ از آن‌ نصیرالدوله‌ بجز عضویت‌ در کمیسیون‌ معارف‌ منصبی‌ نداشت‌، تا آنکه‌ در 4 بهمن‌ 1309، در 62 سالگی‌ درگذشت‌.

[22] اقبال‌ آشتیانی‌، عباس‌، ج1، ص37، «میرزا عبدالوهاب‌ خان‌ آصف‌الدوله‌»، یادگار، تهران‌، 1327ش‌، س‌ 5، شم 6 -7.

پیکر او را در حرم‌ حضرت‌ عبدالعظیم‌ به‌ خاک‌ سپردند و وثوق‌الدوله‌ رئیس‌ الوزرای‌ سابق‌ در رثای‌ او قطعه‌ای‌ سرود.

[23] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص186-187، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.

نصیرالدوله‌ مردی‌ میانه‌ قامت‌، هوشمند، نیک‌ محضر، گشاده‌رو، و مشوق‌ علم‌ و هنر بود و در دوران‌ وزارت‌ خود به‌ سادگی‌ می‌زیست‌.

خدمات‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌


بدر از جمله‌ وزیران‌ نامی‌ معارف‌ ایران‌ بود و در راه‌ توسعه‌ و گسترش‌ دانش‌های‌ جدید در کشور سخت‌ کوشید. از خدمات ‌برجسته او تأسیس‌ و تکمیل‌ مدارس‌ بود. وثوق‌الدوله‌ رئیس‌ الوزرای‌ وقت‌ نیز با او همراهی‌ کامل‌ داشت‌ و پیشنهادهای‌ وی‌ را تا جایی‌ که‌ بودجه دولت‌ اجازه‌ می‌داد، می‌پذیرفت‌ و خواسته‌های‌ او را برآورده‌ می‌کرد.

[24] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص179-180، وزیران‌ علوم‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ ایران‌، تهران‌، 1375ش‌.


نصیرالدوله‌ برای‌ اجرای‌ کامل‌ قانون‌ اداری‌ وزارت‌ معارف‌ (که‌ پیش‌ از او به‌ تصویب‌ رسیده‌ بود) شورای‌ عالی‌ معارف‌ را تشکیل‌ داد.

[25] یغمایی‌، اقبال‌، ج1، ص183-184، وزیران‌ علوم‌ و

لینک کمکی