فایل رایگان پاورپوینت زيباشناسي در اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت زيباشناسي در اسلام :

فیلسوفان اسلامی اثر مستقل و جداگانه ای در باب زیبایی شناسی به وجود نیاورده اند; اما در لابه لای آثار آنان و در ذیل مباحث مربوط به صفات و اسمای الهی یا مباحث مربوط به صناعات ادبی، به مباحثی در باب ماهیت زیبایی و کیفیات آن برمی خوریم .

فلاسفه اسلامی خلاقیت هنری و ادبی را به خودی خود ارزش مند تلقی نمی کردند; بلکه همواره به آن به چشم یک ابزار می نگریستند که قادر به انتقال مفاهیم عقلانی و حقایق دینی، به زبانی عامه پسند و همگانی، به توده هاست .

فارابی از جمله فیلسوفانی است که در «المدینه الفاضله » به بحثی زیبایی شناسانه در مورد اسماء و صفات خداوند می پردازد . به اعتقاد او «زیبایی » هر چیز، در درجه اول، جنبه «معرفتی » دارد . هر قدر موجودی به کمال نهایی خود نزدیک تر شود، زیباتر است . او نتیجه می گیرد که خداوند که از اعلای مراتب هستی برخوردار است، «زیبایی مطلق » است . افزون بر این، زیبایی ا

لینک کمکی