فایل رایگان پاورپوینت روزه عامل باز دارنده از گناه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت روزه عامل باز دارنده از گناه :

تقوی و پرهیزکاری در تربیت و اخلاق اسلامی یک مسلمان نقش بسیار مهمی دارد، و برای رسیدن به این صفت شایسته است که بهترین عبادت در ماه صیام مبتنی بر آن است که خداوند می فرماید:

لعلکم تتقون
که نتیجه و علت غائی روزه، تقوی از محارم الله است. بهترین اعمال در ماه رمضان چیست؟
وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در خطبه شعبانیه فضائل ماه رمضان و روزه را برشمرد، امیر المؤمنین علی ( علیه السلام) پرسید: بهترین اعمال در این ماه چیست؟در پاسخ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «الورع عن محارم الله » یعنی پرهیز و اجتناب از معاصی و گناهان است، بنابر این روزه عامل بازدارنده از گناه و عامل سرکوب کننده نفس عصیان گر است، که روزه دار با انجام این دستور الهی به نحو احسن که از شرائط کمال روزه است، روح تقوی و پرهیزکاری را در خویش زنده می کند، زیرا که با روزه و در ماه مبارک رمضان، اصلاح نفس و تربیت آن و تقوی پیشه کردن به مراتب آسانتر است، زیرا گرسنگی و تشنگی و دیگر محرومیتهای روزه، شعله های سرکش غرائز حیوانی و هواهای نفسانی را خاموش می سازد.
مولانا مولوی گوید:
هست روزه ظاهر، امساک طعام
روزه معنی، توجه دان تمام
این دهان بستی، دهانی، باز شد
که خورنده، دانه های راز شد
جوع مر خاصان حق را داده اند
تا شود از جوع شیر زورمند تفسیر الصوم جنه از امام صادق (ع)
امام صادق ( علیه السلام) فرمود: که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرموده است:
«الصوم جنه، ای ستره من آفات الدنیا، و حجاب من عذاب الاخره فاذا صمت فانولصومک کف النفس عن الشهوات، و قطع الهمه عن خطوات الشیطان، و انزل نفسک منزله المرضی لا تشتهی طعاما و لا شرابا، متوقعا فی کل لحظه شفاءک من مرض الذنوب و طهر باطنک من کل کدر، و غفله و ظلمه یقطعک عن معنی الاخلاص لوجه الله تعالی »
امام علیه السلام در تفسیر این بیان رسول الله (صلی الله علیه و آله) می فرماید: یعنی روزه ستر و حجاب است روزه دار را از آفات دنیا و حجاب و مانع است عذاب آخرت را از او، پس هر گاه خواستی روزه باشی از روزه داریت قصد کن نگهداری و بازداشتن نفست را از کل شهوات و خواهشهای نفسانی (مثل فحش گفتن و مجادله و قسم دروغ و. . . ) زیرا ارتکاب این گناهان در روزه موجب نقصان ثواب روزه و باعث حرمان از قبول آن است.
(در حدیث است، که زنی روزه دار، به کسی ناسزا می گفت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: که به این زن طعام دهید تا بخورد، زن به حضرت عرض کرد که من روزه ام، حضرت فرمودند چگونه روزه ای که فحاشی می کنی؟روزه تنها همین نیست که کسی آب و غذا نخورد، بلکه روزه دار باید سایر اعضاء و جوارح را نیز با خود به روزه بدارد، و از گفتار و کردار بد احتراز نماید) . و قطع کن راههای پر حزن و اندوه شیطانی را (که اگر پیمودن راههای شیطانها را اراده کنی دچار اندوه فراوان خواهی شد) و در روزه قیاس کن نفس خود را که به سبب ارتکاب منهیات بیمارست، که بیمار جسمانی را رغبت و میل به طعام نیست و به امید شفا از ماکولات و مشروبات اجتناب می کند و تو نیز به سبب عصیان و نافرمانی مولای حقیقی بیمار روحانی هستی، و حکیم علی الاطلاق از فرط شفقت و مهربانی و از برای محو گناهان ترا فرموده که: مثل بیمار جسمانی از خوردنیها و آشامیدنیها دوری جوئی و روزه بداری، تا به برکت این عمل و عدم توجه به شهوات نفسانی از مرض روحانی شفا یابی و به وسیله او تقصیرات تو محو شود، همچنان که در روزه ظاهر خود را از آلایش اکل و شرب باز می داری باطن خود را نیز از عیب و تیرگی و غفلت و ظلمت میل به باطل باید پاکیزه داری تا روزه تو از معنی اخلاص خالی نباشد.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی:
الصوم لی و انا اجزی به:
حضرت از ذات احدیت نقل می فرماید که: حقتعالی فرموده که: روزه از برای منست و مختص به من است و من ثواب او را چنان که لایق به من است به او خواهم داد. تحمل درد طاعت آسانتر از عذاب آخرت است
یکی را گفتند همانا تو ضعیف و ناتوانی و با این حال روزه تو را ضعیف تر و ناتوانتر می کند گفت: من ثواب روزه را برای جلوگیری و دفع بدی و سختی روز رستاخیر آماده می کنم و شکیبائی بر طاعت و فرمانبرداری خدا آسانتر است، از شکیبائی بر عذاب او.
«فالصوم یمیت هوی النفس و شهوه الطبع و فیه حیوه القلب و طهاره الجوارح و عماره الظاهر و الباطن و الشکر علی النعم و الاحسان الی الفقراء و زیاده التضرع و الخشوع و البکاء و حبل الالتجاء الی الله و سبب انکسار الشهوه و تخفیف الحساب و تضعیف الحسنات و فیه من الفوائد ما لا یحصی و کفی ما ذکرنا منه لمن عقل و وفق لاستعماله » . (1) فوائد و خصوصیات روزه: از امام صادق (ع)
در این بیانیه امام صادق ( علیه السلام) به فوائد و خصوصیات روزه از نظر مادی و روحانی و معنوی پرداخته و چنین می فرماید: از جمله فوائد روزه آن است که خواهشهای نفس را می میراند، چرا که منبع همه فتنه ها و مصدر همه شرها شکم است، و هر گاه شکم پر شد از حرام و شبهه، فرج به حرکت می آید و خواهشهای باطل و تخیلات عاطل در نفس خطور می کند، چنان که در حدیث است که: انی اخاف علیکم من البطن و الفرج، و شهوت فرج از شهوت بطن ناشی می شود، اگر بطن عفیف باشد و به قدر ضرورت اکتفاء کند و از حرام و شبهه اجتناب نماید بلا شک فرج نیز عفیف می شود، و هر گاه هر دو عفیف شد حیات دل که عبارت از صفا و جلای باطن است حاصل خواهد شد، و ممکن است که ضمیر مجرور راجع بصوم باشد یعنی صوم موجب حیات دل است و این معنی نیز نزدیک به معنی اول است. و فایده دیگر، پاکی اعضاء و جوارح است چرا که روزه کامل چنان که مذکور شد مشتمل است بر حفظ جوارح و اعضاء از دیدن ناملایم و شنیدن نامناسب و تناول ناموافق.
و فایده دیگر تعمیر ظاهر و باطن است اما اشتمال روزه بر تعمیر ظاهر یا به واسطه اشتمال روزه کامل است بر حفظ اعضاء و جوارح از حرکات ناملایم، چنان که دانستی، و یا به واسطه آنکه تعمیر ظاهر عبارت از مشغول بودن به ذکر باری تعالی است و به یاد او بودن، و اما اشتمال روزه بر تعمیر باطن ظاهر است، چرا که هر گاه روزه دار با وصاف مذکوره موصوف شد و از مخلات و منافیات احتراز نمود به عمارت دل که عبارت از پاکی او است از لوث افکار باطله و مخاطرات زائفه موصوف خواهد شد.
و فایده دیگر، شکر گزاری نعمتهای الهی است چرا که به سبب روزه و گرسنگی قدر تنعمات وافیه بر او ظاهر خواهد شد و شکر او را به جا خواهد آورد.
و فایده دیگر، احسان نمودن است به فقرا و ارباب حاجت، چرا که به سبب روزه و ادراک گرسنگی حال فقراء و اهل مسکنت بر او ظاهر می شود، و می داند که ایشان چه می کشیده اند و چه می کشند و این باعث رقت قلب و احسان نمودن به ایشان می شود.
و فایده دیگر، زیاد شدن تضرع و خشوع است، چرا که روزه باعث قلت کدورت و تخفیف تیرگی دل است، و جلای دل موجب تضرع و خشوع است، و تضرع و خشوع موجب قرب الهی است، و نیز باعث زیادتی رسوخ التجاء است به جناب عزت، چرا که روزه موجب صفا و حلای دل است و جلای دل موجب انس بباری و قطع از مخلوق است، چنان که می فرماید: روزه باعث زیادتی التجاء است به باری تعالی، چنان که معلوم شد و نیز روزه سبب شکستن شهوات و خواهشهای نفسانی است. و موجب سبکی حساب روز قیامت و دو چندان شدن حسنات می باشد.
و در روزه آنقدر فوائد هست که به حیطه ضبط در نمی آید و آنچه بیان شد کافی است از برای هر که صاحب عقل و هوش است و توفیق عمل دارد. (2) چه کسی جز صائم مخلص تحمل تشنگی در تابستان را دارد؟
امام صادق ( علیه السلام) فرمود:
«من صام یوما فی الحر فاصاب ظما وکل الله به الف ملک یمسحون وجهه، و یبشرونه حتی اذا افطر قال الله عز و جل ما اطیب ریحک و روحک یا ملائکتی اشهدوا انی غفرت له » (3)
اگر کسی یک روز در هوای گرم روزه باشد، و تشنگی بر او اصابت کند، خداوند هزار ملک بر او موکل می گرداند که او را نوازش دهند و همچنان تا وقت افطار او را بشارت (به رحمت خدا و بهشت) می دهند، (در اینحال) خداوند عز و جل می فرماید: چه معطر و زیبا است، بوی خوش تو و روح پاک تو، ای ملائکه من شما شاهد باشید که من او را آمرزیده ام.
و این روزه اگر برای خدا باشد که هست زیرا نمی تواند برای غیر خدا باشد، چونکه می تواند شخص به هر نحو مخفیانه بخورد و بیاشامد، بنابر این کسی که روزه می گیرد حتما برای خدا می گیرد بنابر این روزه دار مورد عنایت خاصه حضرت پروردگار است که خدا فرشتگان را برای نوازش و محبت به او و نوید و بشارت به زمین می فرستد و فرشتگان را شاهد می گیرد که از تقصیر روزه داران گذشته و آنان را مورد عفو و آمرزش خویش قرار داده است. بهترین جهاد، روزه داری در فصل گرما است
امام صادق ( علیه السلام) در اهمیت روزه آنهم در فصل گرما می فرماید:
«افضل الجهاد الصوم فی الحر» (4)
بهترین و عالیترین جهاد (در راه خدا) روزه در فصل گرما است.
یعنی همچنان که مجاهدین در حین جنگ و جهاد با دشمن مرارت آتش دشمن و در حین عمل احساس عطش و شدت نیاز به آب می نمایند و موفق نمی گردند که آب بنوشند روزه دار نیز تحمل شدید تشنگی را می نماید، و بلکه با دسترسی به آب روزه اش را افطار نمی نماید، افضل و بهتر از مجاهد فی سبیل الله خواهد بود. دو چیز موجب کنترل نفس سرکش است
پیامبر عظیم الشان اسلام در راه تعدیل غرائز جنسی و کنترل شهوات، به جوانان یک دستور العمل بسیار ارزشمند می دهد، و نسل جوان را از هرزگیها و افسار گسیختگیها جدا بر حذر می دارد، و نظام عادله طبیعت را از هرج و مرج و فساد جوانان حفظ و حراست می نماید، و در سخنان بسیار حکیمانه خویش چنین می فرماید: «معاشر الشباب علیکم بالبائه فمن لم بستطع فعلیه بالصوم فان الصوم له و جاء» .
ای جوانان بر شما باد ازدواج، و نکاح، (که برای اجرای این سنت نبوی (صلی الله علیه و آله) بشتابید) و هر گاه بعضی از شما قدرت بر ازدواج ندارد، پس روزه بگیرد، زیرا روزه کنترل کننده و مهار کننده است (که باید با روزه نفس سرکش را از طغیان و تجاوز و به گناه افتادن حفظ نمود) ، که حضرت صادق ( علیه السلام) فرمود: «الصوم و جاء المؤمن » .
روزه کنترل می کند مؤمن را از شهوترانیها و مهارش می نماید از تجاوز به نوامیس مردم. با روزه شیطان را رو سیاه و کمرش را بشکنید
در اینکه روزه شیطان را از انسان دور نموده و از ارتکاب گناه باز می دارد پیامبر اسلام فرمود:
«الا اخبرکم بشی ء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی، قال: الصوم یسود وجهه و الصدقه تکسر ظهره و الحب فی الله و الموازره علی العمل الصالح یقطعان دابره و الاستغفار یقطع وتینه و لکل شی ء زکوه و زکوه الابدان الصیام » (5)
پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به اصحاب خویش (خطاب کرد) آیا آگاه نکنم شما را به چیزی که اگر شما آن را انجام دهید شیطان از شما دور می گردد، همچون بعد و فاصله مشرق از مغرب؟عرض کردند بلی یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) حضرت فرمود: روزه صورت شیطان را سیاه و صدقه (بر مساکین و مستمندان) کمرش را می شکند، و حب و دوستی در راه خدا و مبادرت به عمل صالح دنباله اش و نسلش را قطع می نماید، و طلب آمرزش از خداوند، رگ وتینش را قطع می گرداند و از برای هر چیزی زکات است و زکات (تزکیه) بدن، روزه است. استقامت و ثبات روزه دار
امام صادق علیه السلام فرمود:
«ما من صائم یحضر قوما یطعمون الا سبحت اعضاؤه و کانت صلوات الملائکه علیه و کانت صلواتهم له استغفارا» (6)
هیچ روزه داری حاضر نمی شود در محضر جمعیتی که مشغول خوردن غذا هستند، (و او روزه خویش را حفظ نماید) مگر اعضاء و جوارح او تسبیح خدا می کنند (و او فیض بزرگ ثواب تسبیح خدا را درک می نماید) و فرشتگان خدا او را درود و سلام می دهند، و درود فرشتگان خدا برای او آمرزش و استغفار است. هر گاه روزه می گیرید از کل فساد و آفات حفظش کنید
در اینکه مؤمن هر عمل نیکی انجام می دهد باید به احسن وجه انجام دهد تا به اجر مضاعف نائل گردد، راوی گوید شنیدم از امام صادق ( علیه السلام) «یقول اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لکل حسنه سبعماه و ذلک قول الله تبارک و تعالی
و الله یضاعف لمن یشاء (7)
فاحسنوا اعمالکم التی تعملونها لثواب الله فقلت له: و ما الاحسان؟قال: فقال: اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، و اذا صمت فتوق کل ما فیه فساد صومک، و اذا حججت فتوق ما یحرم علیک فی حجک و عمرتک، قال: و کل عمل تعمله فلیکن نقیا من الدنس » (8)
حضرت امام فرمود: هنگامی که مؤمن عمل خویش را نیکو انجام داد خداوند اعمال او را مضاعف می گرداند و هر عمل نیکی را (تا) به هفتصد برابر اجر و ثواب مرحمت می فرماید. و این قول خدا در قرآن است که می فرماید: و خدا برای کسی که بخواهد اضافه تر و بیشتر از هفتصد برابر می گرداند. (آنجا که مثال می زند:
مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله ماه حبه و الله یضاعف لمن یشاء و الله واسع علیم (9) . عمل نیک و خالص تا هفتصد برابر بلکه بیشتر پاداش داده می شود
پس نیکو کنید اعمال خویش را آن اعمالی که برای ثواب انجام می دهید، وی گفت عرض کردم به امام، که احسان چیست؟گفت، امام فرمودند: هر گاه نماز می خوانید رکوع و سجودش را نیک انجام دهید، و هر گاه روزه می گیرید پس خویشتن داری کنید از هر چیزی که باعث فساد روزه شما می گردد، و هر گاه حج می کنید پس از هر چیزی در حج و عمره (مانند تهیه مال حرام و خرج در حج نمودن و. . . ) پرهیز نمائید و فرمود: هر عملی که انجام می دهید پس باید از هر ناپاکی منزه باشد. عالیترین عامل بازدارنده از معصیت الله، روزه است
فوائد و خصوصیات روزه، تزکیه و خویشتن داری و سالم نگهداشتن نفس از هردنس و ناپاکی و ستر و حجاب از آتش جهنم است، امام رضا ( علیه السلام) می فرماید: «اعلم یرحمک الله ان الصوم حجاب ضربه الله جل و عز علی الالسن و الاسماع و الابصار و سائر الجوارح. . . (10) و قد جعل الله علی کل جارحه حقا للصیام فمن ادی حقها کان صائما و من ترک شیئا منها نقص من فضل صومه بحسب ما ترک منها» . (11)
(ای روزه دار) خدای رحمتت کند، همانا روزه حجابیست که خداوند قرار داده آن را بر زبانها و گوشها، و چشمها و سائر جوارح و اعضاء. . . و براستی، خداوند بر تمامی اعضاء و جوارح بدن حقی برای روزه مقرر فرموده است، پس هر کس حقوق اعضاء بدن را در روزه داری خویش ادا کند هر آینه صائم و روزه دار است و حق روزه خویش را ادا نموده، و آنانی که به هر اندازه این حقوق را نادیده گرفته باشند به همان اندازه از فضل و ثواب روزه آنان کاسته می گردد، یعنی روزه اینان دارای ثواب کامل و ابعاد وسیع معنوی نمی باشد. توصیف روزه کامل و روزه دار واقعی از امام صادق (ع)
سخنان درربار حضرت جعفر صادق پیشوا و رئیس مذهب تشیع در بازداشتن نفس از معاصی و کنترل اعضاء و جوارح بدن از گناه و معصیت الله هنگام روزه داری به شدت مؤثر و مفید است که بدل می نشیند که اگر به دقت بنگریم دگرگون و متحولمان می سازد، جراح مداینی می گوید: حضرت صادق ( علیه السلام) فرمود: «اذا اصبحت صائما فلیصم سمعک و بصرک من الحرام، و جارحتک و جمیع اعضاءک من القبیح ودع عنک الهذی واذی الخادم، و لیکن علیک وقار الصیام، و الزم ما استطعت من الصمت و السکوت الا عن ذکر الله و لا تجعل یوم صومک کیوم فطرک، و ایاک و المباشره و القبله و القهقهه بالضحک، فان الله مقت ذلک » .
هر گاه روز کردی در حالی که صائم هستی، پس باید گوش و چشم تو از حرام حتما صائم باشد (زیرا صوم به معنای نگهداشتن و امساک نفس و اعضاء و جوارح از ماکولات و مشروبات و هر مبطل دیگر خاصه از دروغ و غیبت و فحاشی و غیره می باشد، و لذا امام می فرماید: ) باید جوارح و جمیع اعضای تو (از زبان و دست و پا و قلب و غیره) از قبیحات و زشتیها پاک باشد، و از خود دور کنی و برهانی کارهای بیهوده و لغو، و اذیت خدمتگزارانت را، البته لازم است بر تو حلم و وقار و خشوع روزه واقعی، (زیرا روزه دار واقعی آن کسی است که کاملا مراقب و مواظب تمامی شؤون زندگیش باشد که کوچکترین نواقص شرعی و عرفی و اخلاقی از او مشاهده نگردد) و ملزم کن نفست را در حد امکان به سکوت و خاموشی، مگر از ذکر خدا (و کلماتی در حد ضرورت برای رفع نیازمندیهای زندگی) و روز روزه ات، با روز افطارت را یکسان قرار نده، (یعنی در حال روزه بیشتر به یاد خدا باش، بلکه برای همیشه خود را بساز) و بپرهیز در حال روزه از قبله و تمتعات دیگر زنان و مباشرت با آنان و از خنده های قهقهه و بلند بلند بپرهیزید، زیرا خدا از خنده های قهقهه خشم دارد، که در قرآن می فرماید:
فلیضحکوا قلیلا و لیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون (12)
پس باید که اندک بخندند و باید زیاد بگریند که تا پاداشی باشد به آنچه که کسب می کردند. روزه فقط امساک از طعام و شراب نیست
مداینی می گوید امام ( علیه السلام) سپس فرمود:
«ان الصیام لیس من الطعام و الشراب وحده انما للصوم شرط یحتاج ان یحفظ حتی یتم الصوم، و هو صمت الداخل اما تسمع ما قالت مریم بنت عمران:
«انی نذرت للرحمان صوما فلن اکلم الیوم انسیا» (13)
یعنی صمتا.
همانا روزه فقط امساک از طعام و شراب به تنهائی نیست، بلکه هر آینه از برای روزه شرطی است که می بایستی آن را حفظ کنی (از آنچه که باعث نقص است) تا آنکه به کمال برسد، و صوم کامل همانا صوم داخل است (یعنی از تمام آلایش درونی منزه باشد که او فقط با صمت و سکوت و دوری از خلق الله تحقق پیدا می نماید) .
امام علیه السلام به جراح مداینی فرمود: آیا نشنیدی آنچه که مریم بنت عمران فرمود: براستی من نذر کرده ام برای پروردگار رحمان روزه (سکوت بگیرم) پس امروز با هیچ کسی سخن نمی گویم امام فرمود: حضرت مریم نذر روزه سکوت داشته است. وقتی روزه می گیرید چشم و زبان و گوش و. . . خود را نیز حفظ کنید
«فاذا صمتم فاحفظوا السنتکم عن الکذب، و غضوا ابصارکم، و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تکذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغاضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تفاتروا و لا تجادلوا و لا تتاذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تضاجروا و لا تغفلوا عن ذکر الله و عن الصلاه » .
در این فراز از سخنان در ربار خویش حضرت فرمود: (ای مداینی) هر گاه روزه گرفتید، پس حفظ و کنترل نمائید زبانتان را از دروغ، و چشمانتان را از (هر چه دیدنش بر او حرام است) بپوشانید، (و در حال روزه) منازعه و دعوا (که لازمه اش بد گوئی و فحاشی است) ننمائید و به همدیگر حسادت نورزید و غیبت نکنید و ترش رو و غضبناک نباشید و با یکدیگر دشمنی نکنید و دروغ نگوئید، (و با زنان) مباشرت ننمائید، و مخالفت همدیگر ننمائید (آنجا که مخالفت جائز نیست) و نسبت به همدیگر خشم و غضب ننمائید، و همدیگر را لعن و ناسزا نگوئید، و شماتت و ملامت نکنید، (و در کارهای خیر مثل قرائت قرآن و نماز و ذکر) سستی و بیحالی به خود راه ندهید، و مجادله نکنید، اذیت و ظلم (به زیر دستان و خدمتگزاران و افراد تحت سرپرستی) ننمائید، و سفاهت و خود را به حماقت زدن بخود راه ندهید (حلیم و با وقار باشید) کسی را ضجر و شکنجه ندهید، و از یاد خدا غافل نشوید و نماز را فراموش ننمائید، (مراد نمازهای مستحبی و نوافل یومیه مخصوصا نافله شب را از یاد نبرید) هنگام روزه سکوت و وقار و صبر و صدق خود را حفظ کنید
«و الزموا الصمت و السکوت و الحلم و الصبر و الصدق، و مجانبه اهل الشر و اجتنبوا قول الزور و الکذب و الفری و الخصومه و ظن السوء و الغیبه و النمیمه » .
نفس خویش را الزام کنید به سکوت و خاموشی، و حلم و بردباری، و صبر و استقامت، و صدق و راستی، و از اهل شر و فساد دوری گزینید، و از قول زور لهویات و موسیقی بنیانکن اخلاق، و دروغ، و فریفتن و گول زدن، و خصومت و دشمنی با همدیگر، و سوء ظن و بدگمانی نسبت به یکدیگر و غیبت و نمامی و فتنه انگیزی از کل این اوصاف ضد اخلاق پرهیز نمائید و اجتناب کنید. چون عبد خائف از مولای خویش به پیشگاه خدا خاضع

لینک کمکی