فایل رایگان پاورپوینت فرم اشتراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فرم اشتراک :

از متقاضیان عزیز فصلنامه هنر دینی درخواست می شود مبلغ اشتراک خود را به حساب جاری 11414 بانک ملی شعبه شهدا(صفائیه) به نام انتشارات نشر کریمه (قید شود مربوط به فصلنامه هنر دینی) واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فایل رایگان پاورپوینت فرم اشتراک به نشانی: قم، خیابان شهید فاطمی(دورشهر)، کوچه 27، چهارراه دوم، صندوق پستی 3679/37185 ارسال نمایند.
* * *
از شما علاقه مندان عزیز درخواست می شود به دو نکته زیر توجه فرمایی

لینک کمکی