فایل رایگان پاورپوینت فن آوري اطلا عات ؛ پايگاه هاي قرآني دراينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فن آوري اطلا عات ؛ پايگاه هاي قرآني دراينترنت :

با شکل گیری شبکه های رایانه ای و افزایش حجم اطلا عات، پدیده ی «انقلا ب اطلا عات» به وقوع پیوست و اینترنت بهترین وسیله برای صدور این مجموعه ی بزرگ اطلا عاتی شناخته شد. گرچه در این میان، اطلا عات عرضه شده متفاوت بوده و تشخیص اطلا عات درست از نادرست کار چندان ساده ای نیست، ولی باید گفت که اکنون اینترنت با شکوه ترین دوران خود را سپری می کند. هرچند میزان استفاده از اطلا عات، در مقایسه با رشد تولید روزافزون آن، بسیار کم تر می باشد، ولی مراجعاتی که به اینترنت می شود و نیز سرعت روزافزون آن، بسیار زیاد است.

پایگاه های اسلا می در عین تنوع، گستردگی و تفاوت هایی که در اهداف و فعالیت های خود دارند، همگی بخشی از پایگاه خود را به قرآن و علوم قرآنی اختصاص داده اند. در این نوشتار برآنیم تا ابتدا به طور خلا صه به معرفی مهم ترین پایگاه ها و صفحات قرآنی شیعه در اینترنت پرداخته و در پایان، به جمع بندی و نتیجه گیری بپردازیم.

قبل از ورود به بحث، بیان این نکته لا زم است که در نگاهی کلی می توان پایگاه های مربوط به قرآن را به دودسته تقسیم کرد:

الف. پایگاه هایی که تنها در زمینه ی قرآن فعالیت دارند؛

ب. پایگاه هایی که در کنار موضوعات گوناگون، به قرآن نیز پرداخته اند.

در معرفی پایگاه ها کوشش شده است تا پایگاه هایی که حجم قابل ملا حظه ای از مطالب خود را به قرآن اختصاص داده اند، در اولویت باشند. البته همان طور که پیش از این گفته شد، برخی از این پایگاه ها، پایگاه قرآنی محسوب نمی شوند و قرآن، در کنار مطالب دیگر، بخشی از آن پایگاه است. با این حال می توان به این بخش به مثابه ی پایگاه مستقل نگریست.

1. پایگاه الشیعه

www.alshia.com/html/far/main/index.htmquaran

این پایگاه از مهم ترین و بزرگ ترین پایگاه هایی می باشد که در کنار چند موضوع دیگر، فضای قابل ملا حظه ای را به قرآن و موضوعات قرآن اختصاص داده است. مطالب این پایگاه به هجده زبان زنده ی دنیا عرضه می شوند. مهم ترین عناوین صفحه ی قرآن عبارت اند از:

متن کامل قرآن با قابلیت جست وجو در متن و ترجمه ی هم زمان با امکان شنیدن ترتیل قرآن، با صدای شش استاد؛

ترتیل قرآن کریم با صدای پنج قاری مشهور و تلا وت مجلسی توسط 49 قاری؛

آموزش روخوانی و حفظ؛

زندگی نامه ی کوتاهی درباره ی تعدادی از حافظان و قاریان قرآن؛

ارائه ی برخی از کتاب های تفسیری از جمله برگزیده ی تفسیر نمونه، تفسیرکوثر، طبقات مفسران شیعه و مقالاتی در زمینه ی قرآن؛

معرفی مترجمان قرآن به زبان های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی.

2. پایگاه حوزه

www.hawzah.net/per/q/qdefa.aspURL=start/QStart.htm

در این پایگاه، ترجمه ی فارسی قرآن از آیت اللّه مکارم شیرازی، و استاد فولا دوند و ترجمه ی انگلیسیirving وجود دارد.

همچنین، تعداد قابل توجهی کتاب، 420 مقاله و معرفی هزار پایان نامه ی قرآنی، از مطالب دیگر این پایگاه می باشد. در بخش دیگری از این پایگاه به معرفی تفسیرهای قرآن پرداخته شده و گزینه ای به نام «دایره`المعارف قرآن» مشاهده می شود که شامل توضیحاتی درباره ی اصطلا حات رایج در ترجمه ها و تفاسیر است.

در بخش مؤسسات قرآنی، مراکزی که به نوعی از نظر علمی و خدماتی در زمینه ی قرآن فعالیت دارند، معرفی شده اند. نگارخانه ی قرآنی این پایگاه شامل چهل مورد تلا وت مجلسی، تصاویری از قرآن و قطعاتی فیلم می باشد. در مجموع، مطالب نسبتاً زیاد و ارزنده ای در این پایگاه جمعآوری شده است.

3. منابع قرآن در اینترنت

www.quran.org.uk

این پایگاه یکی از بهترین پایگاه ها در زبان انگلیسی است که مطالب خود را به خوبی دسته بندی کرده است. حجم مطالب، بسیار چشم گیر بوده و در برخی موارد به پایگاه های دیگر پیوند خورده است. در مجموع، می توان این پایگاه را دایره`المعارف نسبتاً کاملی درباره ی قرآن دانست.

مطالب این پایگاه در موضوعات زیر دسته بندی شده است:

مقالا تی در خور ویژگی های منحصر به فرد قرآن؛

بیان کارهای انجام شده در زمینه ی ترجمه ی قرآن؛

معرفی تفاسیر قرآن و در برخی موارد متن تفاسیر؛

ارائه ی متن کتاب و رساله در زمینه های مختلف علوم قرآنی.

4. پایگاه قرآن کریم

www.holyquran.net

یکی از پایگاه های خوب و ارزشمند در زبان عربی، پایگاه قرآن کریم است که چند دوره ی تفسیر قرآن، از جمله تفسیرالمیزان و مجمع البیان، برای نخستین بار دراین پایگاه قرار داده شده است. در این پایگاه، جست وجو در متن تفسیرالمیزان به طور کامل و در تفاسیر مجمع البیان، نورالثقلین و تقریب القرآن، در بعضی از سوره ها، امکان پذیر است.

موضوعات دیگری مانند تدبّر در قرآن، قرآن و علم، احادیث درباره ی قرآن، دعاهایی درباره ی قرآن، دانستنی های قرآن و ارائه ی ده ها جلد کتاب، از دیگر امکانات و مطالب این پایگاه به شمار می روند.

5. پایگاه الا سلا م

www.Sl-islam.org/allah/index.html

این پایگاه به زبان انگلیسی است که مسلمانان مقیم آمریکا آن را پشتیبانی می کنند. بی تردید می توان آن را بزر گ ترین پایگاه شیعی به زبان انگلیسی دانست. بیش ترین پایگاه های دیگر کتاب های موجود در پایگاه خود را به این پایگاه پیوند داده و یا از آن استفاده کرده اند.

بخش قرآن پایگاه الا سلا م نیز مانند دیگر موضوعات آن نسبتاً غنی است؛ سه ترجمه ی انگلیسی برای قرآن، تعداد زیادی کتاب و مقاله و نیز ترتیل قرآن به صورت گلچین از قاریان مشهور، از جمله مطالب قرآنی این پایگاه می باشد. در مجموع 256 گزینه شامل کتاب، مقاله، ترجمه، تفسیر، صوت و تصویر، صفحه ی قرآن این پایگاه را تشکیل می دهند.

با این حال، درباره ی این پایگاه باید گفت که گرافیک خوشایندی ندارد و چینش مطالب آن براساس منطق خاصی نمی باشد؛ یعنی نه موضوعی است و نه الفبایی.

6. پایگاه مرکز اطّلا ع رسانی غدیر

www.ghadeer.org/qoran.html

بخش قرآن پایگاه غدیر، بدون شک غنی ترین پایگاه شیعی از نظر متون قرآنی است. گفتنی است که ترجمه ی تفسیرالمیزان و نیز تفسیر نمونه برای نخستین بار دراین پایگاه قرار داده شده است. علا وه بر دو دوره ی تفسیر مذکور، کتاب هایی در زمینه ی تفسیر قرآن از آثارارزشمند استاد شهید مطهری و استاد محسن قرائتی، به صورت موضوعی، نیز آورده شده است.

7. پایگاه بلا غ

www.blagh.net/persian/quran/index.htm

در فضایی که در این پایگاه به قرآن اختصاص داده شده، مقالا تی در موضوعات مختلفی مانند علوم قرآن، معارف قرآن (اعتقادات، اخلا ق و فقه)، تفسیر و مفسّران و آرایه های ادبی قرآن ارائه گردیده است. این پایگاه در بخش مقالا ت فارسی با موضوع قرآن، موفق بوده و حجم وسیعی از مقالا ت را طبقه بندی و معرفی کرده است. همچنین ارائه ی چندین جلد کتاب و معرفی پایان نامه ها و کتاب شناسی قرآن، از دیگر مطالب موجود در این پایگاه می باشد.

8. جامعه`القرآن الکریم

www.jameatulqurn.com

این پایگاه وابسته به مؤسسه ی فرهنگی قرآنی جامعه`القرآن الکریم است که از خرداد 1377 هƒ ش به تربیت حافظان قرآن کریم در شهر مقدس قم اقدام کرده است و در این راه، بخشی از فعالیت های خود را برای آگاهی علا قه مندان، در اینترنت قرار داده است. اطلا عات این پایگاه شامل معرفی حافظان قرآن کریم، اخبار، اطلا عات و مطالبی درباره ی چگونگی آموزش و حفظ قرآن کریم می باشد. علا وه بر این کار، کاربران می توانند پرسش های خود را از طریق پست الکترونیکی طرح نموده و جواب دریافت کنند.

9. مجمع جهانی اهل البیت(ع)

www.ahl-ul-bait.org/quran-finall/index-fhtm

لینک کمکی