فایل رایگان پاورپوینت رويکردي روشي به معرفت شناسي (در گفت و گو با حيدر حب الله مترجم و پژوهشگر علوم اسلا مي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت رويکردي روشي به معرفت شناسي (در گفت و گو با حيدر حب الله مترجم و پژوهشگر علوم اسلا مي ) :

اشاره:

در سال 1995م به ایران مشرف شده. طی شش ماه، دوره ی زبان فارسی را در مدرسه ی شهابیه گذراندم و درس خارج را نزد اساتیدی مانند شیخ مفید فقیه و شیخ محمدتقی فقیه(ره) گذراندم. پنج سال نیز در خدمت سیدمحمود هاشمی شاهرودی و دیگر اساتید فقه و اصول بودم. یک سال دردرس تفسیر قرآن آیت اللّه جوادیآملی حاضر شدم. به همین مقدار هم در درس فقه خارج ایشان شرکت کردم. همچنین یک سال نزد شیخ حسین نجاتی مباحث خمس را خواندم، درس اصول رادر محضر آیت اللّه وحید خراسانی گذراندم.

تقریباً چهار سال است که در ایران هستم. من و چهار نفردیگر فصلنامه ی طلبگی لبنانی را تأسیس کردیم که نزدیک به 150 صفحه است و ا‡صراء نام دارد. هم اکنون در حال طراحی شماره ی نوزدهم آن هستیم. احساس کردم که می توانم در نوشتن مقالا ت آن سهیم شوم. تاکنون نزدیک به پنجاه مقاله نوشته ام. مقاله های علمی و دینی بسیاری را ترجمه کردم که تعداد چهل مورد آن در مجله های مختلف جهان عرب (لبنان، سوریه، کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و مناطق دیگر) منتشر شده است. در ادامه، ترجمه ی کتاب را آغاز نمودم که تاکنون به هشت جلد رسیده است. از جمله ی آنها کتاب مبانی نظری تجربه ی دینی علی شیروانی، کتاب ابن ادریس حلّی از علی همت بناری، اندیشه ی سیاسی ابن مسکویه ی رازی از آقای مهاجرنیا، جامعه ی دینی و مدنی و حکومت دینی از احمد واعظی می باشد. چند مقاله نیز در قالب یک کتاب، در جهان عرب انتشار یافت. در زمینه ی تألیف هم کتاب علم الکلا م المعاصر و هم کتاب التعددیه` الدینیه` را کار کردم. این کتاب دوم مقاله ای بود که گسترش دادم و در دارالغدیر بیروت چاپ شد. کتاب دیگری هم اکنون آماده ی چاپ است تاریخ نظریه سنّت و فکر امامی شیعی درباره ی خبر واحد می باشد. کتاب مذکور نزدیک به هفتصد صفحه است. اصل آن پایان نامه ی کارشناسی ارشد می باشد که در دانشکده ی اصول دین دفاع کردم. در کتاب فوق درباره ی مسایل معرفت شناسی علوم دینی و برخی از شبهاتی که رواج دارند، تا حد امکان، بحث شده است. از چهار سال پیش در دایره`المعارف فقه اسلا می و فقه مذهب اهل بیت(علیهم السلا م) مشغول هستم. علا وه بر آن عضو هیأت تحریریه ی مجله ی فقه اهل بیت عربی و سردبیر مجله ی المنهاج (بیروت) هستم. مجله ی دیگر نصوص معاصره` عبدالهادی فضلی در عربستان سعودی است. این مجله ویژه ی ترجمه ی نوشته های فارسی می باشد و متنی ازعربی نمی گیرد؛ گروهی از مترجمان را جمع کردیم و قصد داریم مسایل کلا م جدید، فلسفه ی دین، فقه و مسایل جدیدی را که در ایران، به ویژه در پانزده سال اخیر، مطرح شده، برای خوانندگان عرب زبان ترجمه کنیم. در مجله ی میقات الحج، نیز فعالیت می کنم. ویراستار مجله هم هستم ودر هیأت تحریریه هم عضویت دارم.

پژوهه: جناب آقای حیدر حب الله، جناب عالی در زمینه روش شناسی معرفت، مقاله و ترجمه دارید بفرمایید که منظور شما از مبحث روش در معرفت شناسی چیست؟

حیدرحب اللّه: من یکسری از مسایل علوم اسلا می، اصول، کلا م، عرفان و حدیث را مطرح و مشکلا ت را بیان نمودم. برای نمونه، ما بیش تر در مسایل فلسفه ی وجود، کار کرده ایم و چندان به مسایل فلسفه ی معرفت نپرداخته ایم. بنابراین تلا ش کردم درباره ی مسایلی مانند فلسفه ی معرفت، تعریف یقین، این که ما کدام یقین را در علوم دینی می خواهیم یقینی که به اصطلا ح ارسطویی است یا یقین موضوعی استقرایی، تحقیق کنم. آن طور که من دریافتم، در بحث تاریخی، بعضی از اخباریون ما در تعریف علم و یقین در میراث اسلا می گفته اند که «علم» در لغت عربی (قرآن و روایات) به معنای ارسطویی نیست و به معنای «ما تستقر به النفس وماتسکن الیه النّفس» آمده است. هم اکنون اگر این تعریف را در مسایل علوم اسلا می مطرح کنیم، دوباره مشکلا تی مانند مشکلا ت نسبیت و شک گرایی به وجود میآیند؛ در چنین علمی که امروزه در جهان مطرح و به برهان ارسطویی معروف و مشهور است، چه تفاوتی باید قائل شویم؟ این قضیه را به طور مفصل، مطرح و از کلمات محمدباقر صدر استفاده نمودم. در مسایل عرفانی، عقل را مطرح کردم. برای نمونه، ابن ترکه ی اصفهانی، صدرالمتألهین شیرازی و عرفایی که پس از ابن عربی آمدند، عرفان را عقلا نی کردند. البته عقلا نی کردن به این معناست که نتایج شهود عرفانی را به زبان فلسفی مطرح نمودند. راه عرفان، این مسیر کشف و شهود، تا چه اندازه قابل تصدیق است؟ مانند بحثی که در اروپا درباره ی عقل طرح گردید.از دیدگاه عقلی بحث کنیم که چه دلیلی وجود دارد که آن راه، موجب رسیدن به واقعیت می شود. منظور، رد یا تأیید نیست، بلکه باید بحث شود. پرسش ها را مطرح کنیم و ببینیم چه نتیجه ای به دست میآید.سرانجام، یقین ذاتی یا یقین موضوعی میآورد. یقین ذاتی برای عارف اشکالی ندارد. یقین موضوعی ممکن است برای همه به وجود بیاید. به قول آیت اللّه مصباح یزدی یقین عرفانی، پذیرفتنی نیست، چون یقین عرفانی، یقین ذاتی و موضوعی نمیآورد. بنابراین نمی توان آن را در جهان مطرح نمود، مگر این که به فلسفه تبدیل شود. در مباحثم چنین مسایلی را مطرح کردم. کوشش نمودم اشکالا ت و شبهاتی را، که در علوم اسلا می دیده می شوند، از دیدگاه معرفت شناسی، مطرح نمایم و نظر بدهم. اگر هم نتوانستم به نتیجه برسم، برای دیگران پرسشی طرح کنم.

پژوهه: عقل و علمی که در غرب بحث و مطرح می شود، با آنچه در فرهنگ اسلا می وجود دارد، چه فرقی دارند؟

حیدرحب اللّه: پیش از این که درباره ی حجیت عقل یا اعتبار آن سخن بگوییم، باید عقل را تعریف نماییم. به نظر من عقل، تعریف واحدی ندارد؛ هر مدرسه ی فکری و دیدگاه فلسفی، تعریف ویژه ای از عقل دارد؛ برای نمونه، عقلا نیون غربی قائل به عقل حداکثری هستند؛ تجربیون در تعریف عقل هر نتیجه ای را که به واسطه ی تجربه به دست میآید، قبول دارند. بنابراین عقل با علم تفاوت دارد.

درباره ی عقل، براساس متون دینی، نظر دکتر محمد ارکون مطرح می باشد. عقل در میراث اسلا می به معنایی که امروزه در فلسفه، منطق و علوم اسلا می متداول می باشد، نبوده است. در واقع چنین معنایی در زبان عربی وجود نداشته و آن را تحمیل کرده اند. مقصودم این است که عقل، از لحاظ تحلیل عقلا نی و فهم متون دینی تعاریف زیادی دارد. البته من خودم مایلم که نظر اخباریون، (حسین بن شهاب الدّین کرکی، حرعاملی در کتاب الفوائد الطوسیه) و نظر اخباریون دیگر، که می گویند علم در متون اسلا می به معنای ارسطویی نیست، لحاظ شود. مقصودم این است که وقتی کلمه ی علم، در روایات و آیات قرآنی، گفته می شود، همان «ما تسکن به النّفس» می باشد. به قول امین استرآبادی، «العلم العادی» است و اگر بالا برود، اشکالی ندارد که به یقین ارسطویی برسد. یقین ارسطویی دو قسمت است: قضیه ی موجبه و قضیه ی سالبه. بنابراین در فرهنگ اسلا می - همان طور که اخباریون مطرح کرده اند - این، حداقل علم است؛ یعنی اگر انسان به چنین علمی برسد، عالم نامیده می شود. «ظن قریب للعلم والیقین» هم درست نیست. این که بگوییم در آن روزگار فرهنگ عرب چنین بوده و علم در قرآن و سنت نبوی به این معنا آمده، منطقی به نظر نمی رسد. بنابراین در مورد بسیاری از مسایل می توانیم به علم دست پیدا کنیم. این سخن که «99

لینک کمکی