فایل رایگان پاورپوینت مطالعات اسلا م شناسي و شيعه شناسي در دانشگاه ويلا نوا، ايالت پنسيلوانيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مطالعات اسلا م شناسي و شيعه شناسي در دانشگاه ويلا نوا، ايالت پنسيلوانيا :

معرفی و آموزش

دانشگاه ویلا نوا، مرکز مطالعات علوم اسلا می و زبان عربی را در سال م، برای شناخت اهمیت خاورمیانه، تأسیس کرد. تمدن اسلا می و عربی قرن ها است که تأثیر عمیقی در هنر و علوم دارد.

برنامه های آکادمیک مرکز برای دوره های کارشناسی، در راه مطالعات علوم اسلا می و زبان عربی و تعامل با سایر دروس اصلی، ایفای نقش می کند. دروس این مرکز دانشجویان را قادر خواهد ساخت که ابعاد اسلا می را فرا گرفته و به منظور فهم مسایل بین المللی و فرهنگ های جهانی به کار بندند. این برنامه ها همچنین دانشجویان را، برای کار و فعالیت در امور دولتی و تجاری مربوط به منطقه و مقاطع بالا ی تحصیل، کارشناسی ارشد و دکترا درباره ی جهان عرب و اسلا م، آماده می سازد.

مرکز مطالعات علوم اسلا می و زبان عربی، سمینارها، کنفرانس ها، برنامه های جانبی را، در سطح دانشگاه و کمیته های بزرگ تر فیلا دلفیا، برگزار می کند. همچنین همایش هایی با حضور اساتید فن، از آمریکا و سایر نقاط برای مطالعه ی جوامع اسلا می، تشکیل می دهد. در دانشگاه ویلا نوا مجله ی مطالعات خاورمیانه و آسیای جنوبی حاوی مقالا تی تحلیلی و تحقیقی مربوط به جوامع اسلا می مدرن نیز منتشر می شود.

اعضای هیأت علمی مرکز متشکل از اساتید بنام و متخصص در علوم اسلا می است که هدف واحدی را در راه ارتقای سطح دانش دین اسلا م و ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دنبال می کنند. معیارهای درسی مقاطع مختلف تحصیلی مرکز به صورت کامل در جزوه ی اصلی آمده است. تمامی اساتید در زمینه ی جوامع، فرهنگ ها و مردم گذشته و حال جهان اسلا م و عرب، با توجه خاص به منطقه ی خاورمیانه، متمرکز هستند. ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی در مورد اوضاع کنونی خاورمیانه از حیث وضعیت داخلی و کاربردهای جهانی نیز از اهداف مرکز به شمار می رود. مرکز، به دنبال شناخت نیازهای کلی برای درک مسلمانان و اعراب است و از برنامه هایی که این نیاز را برآورده می نمایند، پشتیبانی می کند.

مرکز مطالعات علوم اسلا می و زبان عربی اهداف خود را از طریق برنامه ها و فعالیت های ذیل دنبال می کند:

- تقویت و بسط دانش اعضای هیأت علمی در رشته ی مربوط به خود از طریق آموزش و پژوهش؛

- دعوت از همه ی فارغ التحصیلا ن ویلا نوا برای شرکت در برنامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای مرکز؛

- گسترش واحدهای درسی در سطوح بالا تر؛

- تشویق و فراهم آوردن امکانات برای دانشجویان به منظور زندگی و مطالعه در کشورهای اسلا می یا عربی و خاورمیانه، در طول تابستان یا در طول سال تحصیلی؛

- تشکیل و برگزاری سمینارها، سخنرانی ها، کنفرانس ها برای دانش جویان و اساتید؛

- برنامه ریزی و حمایت از تشکیل کارگاه های تحقیق، همایش ها و نشست ها درباره ی علوم اسلا می و زبان عربی؛

- دعوت از اساتید بین المللی با گرایش و تخصص در علوم اسلا می به منظور بازدید و فعالیت در دانشگاه ویلا نوا، تبادل اطلا عات دانش جویان و اساتید و ارتقای سطح دانش اعضا.

برنامه های آموزشی

دروس ارائه شده در مرکز، دانشجویان را قادر خواهد ساخت که فرهنگ ها و جوامع مهم را، در منطقه، بشناسند و زبان عربی را، که مهم ترین و گسترده ترین زبان مورد استفاده در خاورمیانه است، بیاموزند. این برنامه ها برای دانشجویان تمامی دانشکده ها قابل استفاده است و هرکدام از آنها می توانند در واحدهای درسی اختصاصی مرکز ثبت نام کنند.

دانشجویان تشویق می شوند که پس از قبول شدن در واحدهای پیش نیاز، وارد برنامه های آموزشی مرکز شوند. بدیهی است که پذیرش دانشجویان تابع قوانین خاصی است. همچنین آنها ترغیب می شوند که زبان عربی را در یک کشور عرب زبان، از طریق یکی از برنامه های خارجی دانشگاه بیاموزند که این امر مستلزم زندگی و اقامت در یکی از کشورها، برای مدت زمان ویژه ای، است. این امر به دانشجویان کمک می کند تا تجارب دسته ی اول و

همین طور فرصت یادگیری مهارت زبان عربی را به دست آورند.

مرکز دارای شرایطی برای پذیرش دانش جویان علا قه مند، برای مطالعات علوم اسلا می و عربی، است. برای اطلا عات بیش تر در این زمینه می توان با مدیر مرکز تماس حاصل نمود.

دروس

. زبان عربی، استاندارد دوازده واحد درسی، شماره ی درس: و ؛

. معرفی اسلا می، شماره ی درس: ؛

. تاریخ خاورمیانه ی مدرن، شماره ی درس: ؛

. روابط بین الملل خانواده، شماره ی درس: ؛

. سیاست تطبیقی کشورهای عربی، شماره ی درس: ؛

. تاریخ و تمدن اسلا می، شماره ی درس: ؛

. زبان عربی استاندارد مقدماتی، دوازده واحد درسی، شماره ی درس: و .

بعضی از دروس، هرساله توسط مرکز و به صورت انتخابی ارائه می شوند که شامل زبان محاوره ای عربی مصری، ادبیات عرب، فلسفه و الهیات اسلا می، تاریخ شهرهای خاورمیانه، جغرافیای جهان اسلا م، زنان و تحولا ت اجتماعی در جهان عرب، توسعه ی اقتصادی خاورمیانه و سیاست مصر است.

برنامه های بین المللی

مرکز مطالعات علوم اسلا می و زبان عربی، برنامه ی زبان و ادبیات عرب را در دانشگاه آل البیت، مفرغ، اردن برگزار می کند. انجمن دانش جویان مسلمان گروهی هستند که در این مرکز فعالیت می کنند.

این انجمن، پس از تلا ش های فراوان، توانسته است که سایت اینترنتی خود را در دانشگاه ویلا نوا، برای دسترسی آسان مسلمانان مقیم ایالت پنسیلوانیا و شهرهای اطراف، راه اندازی کند. هدف کلی انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ویلا نوا، بسط و گسترش درک و دانش عمومی در مورد اسلا م و آموزه های اسلا می درباره ی مسلمانان و غیر مسلمانان است.

استادان برجسته

لینک کمکی