فایل رایگان پاورپوینت مقاله شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مقاله شناسي :

. مسلمانان صدر اسلا م و اندیشه های اسراییلی، علی غلا می دهقی، مجله ی تاریخ در آینه ی پژوهش، ش، شماره

اولین پدیده ی وابستگی فکری عرب قبل از اسلا م به اهل کتاب، بی توجهی آنها به خواندن و نوشتن بود که در گذر زمان باعث سلطه ی فرهنگی یهود و نصارا بر آنها شد. عنایت ویژه ای اهل کتاب به داستان سرایی، حرص و ولع مسلمانان در شنیدن افسانه های ساخته و پرداخته ی یهود و مسایلی از این قبیل، باعث شد تا زمینه های وابستگی فکری و نفوذ اندیشه های اسراییلی، در میان مسلمانان، فراهم شود.

پیامبر اسلا م(ص) و امامان شیعه(علیهم السلا م) با تلا ش های مستمر خود، در راه استقلا ل فکری عرب های مسلمان و با طرح اندیشه های خالص اسلا می، با مبلغان افکار اسراییلی به مبارزه برخاستند.

دراین مقاله تلا ش شده است تا از زمینه های نفوذ اندیشه های اسراییلی، در میان مسلمانان سده ی نخست اسلا می و نیز واکنش امامان شیعه(علیهم السلا م) و برخی صحابه و تابعان اطلا عات جامعی ارائه شود.

. قدرت سیاسی امامیه در دوره ی سلطنت سلجوقیان، منظور الا جداد، سیدمحمد حسین، فصلنامه ی تخصصی تاریخ اسلا م، ش، شماره ی .

در این نوشتار، مؤلف به جایگاه و موقعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان، در دوره ی سلطه ی سلسله ی سلجوقیان، پرداخته است. اگر چه شیعیان، در آغاز سلطه ی سلجوقیان و سقوط حاکمیت آل بویه، دوران پرفراز و نشیب را به همراه تحمل سختی تجربه کردند، اما این وضع پایدار نماند و شیعیان به تدریج مواضع قدرت را مجدداً اشغال نمودند.

نویسنده ، با اشاره به وجود امیران ووزیران شیعی مذهب در ایران و تفصیل بیش تری درباره ی خاندان مزید به عنوان حاکمان شیعی مذهب در مناطقی از عراق، به دلا یل سیاسی تغییراتی که دراوضاع وا حوال شیعیان پدید آمد، پرداخته است.

. آثار تاریخی محدثان قم تا قرن پنجم هجری، جباری، محمدرضا، مجله ی تاریخ در آیینه ی پژوهش، ش، شماره ی .

منطقه ی قم، در نیمه ی دوم قرن اول هجری، پذیرای مسلمانان عرب، با گرایش شیعی، شد و به تدریج یکی از قطب ها و کانون های علمی شیعه گشت، به گونه

لینک کمکی