فایل رایگان پاورپوینت مأخذ شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مأخذ شناسي :

اشاره:

شناخت مأخذ و منابع، گام نخست هر تحقیقی است.امروزه کتاب شناسی و مأخذشناسی به عنوان یک ضرورت جایگاهی برای خود باز کرده و به صورت رشته تخصصی درآمده است. در این راستا برای استفاده بهینه پژوهشگران بر آن شدیم تا منابع مربوط به بخشی از تحقیقات مرتبط با اقتراح ارائه شده در این شماره را که در قالب کتاب یا مقاله در نشریات و مطبوعات مختلف عرضه شده است فراهم ساخته و در اختیار خوانندگان محترم مجله قرار دهیم تا بتوانند افزون بر بهره گیری از مطالب مجله برای مطالعه بیشتر در این زمینه از منابع گسترده تری کمک گیرند. در این شماره به موضوع تاریخ پرداخته می شود.

. منابع تاریخی

. ابن هشام، السیره` النبویه، تحقیق: مصطفی السقأو، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا؛

. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، لبنان، دار احیاء التراث العربی، وزیری(گالینگور)، هفت ج؛

. الطبری، ابی جعفر محمدبن جریر، تاریخ طبری، لبنان، مؤسسه` الا علمی للمطبوعات، وزیری (گالینگور)، هشت ج؛

. ابن الا ثیر، الکامل فی التاریخ، تحقیق مکتب التراث، لبنان؛

. ابن اعثم کوفی، احمد، الفتوح، ترجمه: مستوفی هروی، احمد؛

. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ الا مم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه؛

. یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب،تاریخ یعقوبی، ترجمه: آیتی، محمدابراهیم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی؛

. طبری، محمدبن جریر، تاریخ بلعمی، گردآورنده: گنابادی، محمد پروین، تهران، زوار، وزیری(گالینگور)، بی تا؛

. المسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب و معادن الجوهر؛

. المسعودی، علی بن الحسین، التنبیه والا شراف؛

. مستوفی، حمدالله، تاریخ گزیده؛ بی تا، بی نا.

. خواند میر، حبیب السیر؛ بی تا، بی نا.

. میرخواند، تاریخ گزیده؛ بی تا، بی نا.

. جوزجانی، طبقات ناصری یا منهاج سراج؛

. ابن شادی، مجمل التواریخ؛

. ابن کثیر، البدایه والنهایه؛ بی تا، بی نا.

. ابن سعد، ابوعبدالله محمد، الطبقات الکبری، بیروت، دارالنشر؛

. ابن اثیر، عزالدین بن الحسن، اسدالغابه فی معرفه` الصحابه``، تحقیق: البنا، محمد ابراهیم؛ عاشور، احمد؛ فاید، محمود عبدالوهاب؛ لبنان؛

. ابن عبدالبر، الا ستیعاب، بی تا، بی نا.

. کتب تاریخ اسلا م

. خان محمدی، جمعه؛ تعدیل نابرابرهای اجتماعی دردولت امام علی(ع)، تهران، مؤسسه ی شیعه شناسی، رقعی(شومیز)، چاپ اول، شهریور ماه ش

. فاضل، جواد؛ زندگانی علی بن الحسین سید الساجدین(ع)، تهران،دنیای کتاب، رقعی (شومیز)، چاپ اول، شهریور ماه ش

. معاد یخواه،عبدالمجید؛ تاریخ اسلا م؛ عرصه ی دگراندیشی و گفتگو (روزگار عثمان)، تهران، ذره، وزیری (گالینگور)، چاپ اول، شهریورماه ش

. تیجانی سماوی، سیدمحمد؛ مرتمرالسقیفه، قم، امام المنتظر(عج)، رقعی(شومیز)، چاپ اول، شهریورماه ش

. منتظری مقدم، حامد: بررسی تاریخی صلح های پیامبر(ص)، قم، مرکز انتشارات مؤسسه ی امام خمینی(ره)، رقعی (شومیز)، چاپ اول، شهریورماه ش

. سیدنژاد، سیدرضی؛ حضرت مهدی(عج)؛ آخرین مشعل فروزان هدایت، تهران، پیام دبیر، رقعی (شومیز)، چاپ، شهریورماه ش

. لباف ، علی؛ مظلومی گمشده در سقیفه (نگاهی به سیزده سال زمام داری پس از پیامبر - ص -)،تهران، مرکز فرهنگی انتشارات منبر، رقعی(شومیز)، ج ، چاپ اول، شهریور ماه ش

. میرامام، سیدمرتضی؛ مظلومانه ی تاریخ؛ پرتوی از زندگی و القاب حضرت زهرا(س)، قم، ناصر، رقعی (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. حکیم، سیدمحمدباقر؛ فاطمه ی زهرا(س)، قم، امام حسین(ع) وزیری(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. هاشمی، سیدعلی؛ نشر و کتمان فضایل اهل بیت(علیهم السلا م)؛ از صدر اسلا م تا زوال مروانیان؛ قم، مرکز انتشاراتی مؤسسه ی امام خمینی، چاپ اول، مرداد ماه ش

. فاضل، جواد؛ زندگانی امام حسن بن علی(ع) ، تهران، دنیای کتاب، رقعی(شومیز)، چاپ اول، مرداد ماه ش

. مغینه، احمد، مترجم: غضبان، سیدجعفر؛ زندگانی امام جعفر صادق(ع)، تهران، دنیای کتاب، رقعی (شومیز)، چاپ اول، مرداد ماه ش

. معصومی، عباس؛ زندگانی امام حسین(ع)، تهران، دانش حوزه، جیبی(شومیز) چاپ اول، مردادماه ش

. قبانچی، احمد؛ خلافه` الا مام علی(ع)، قم، منشور سیدی، رقعی(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. ماهوال، سعیده، باب الحوایج: تاریخ زندگانی هفتمین امام شیعیان، حضرت امام موسی بن جعفرالکاظم(ع)، مشهد، ماهوال، رقعی(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. مدرسی، سیدمحمدتقی؛ الا مام علی(ع) قروه و اسوه، تهران، دارمحبی الحسین(ع)، رقعی (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. موسوی، سید یعقوب؛ امام علی(ع) در سیمای تاریخ، قم، نصایح وزیری(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. مدرسی، سیدمحمدتقی؛ الا مام الحسین(ع) قروه واسوه ، تهران، دارمحبی الحسین(ع)، حبیبی(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. شیخ ابراهیم، عبدالقادر، مترجم: هاشمی زهی، عبدالرحیم؛ سفیران اسلا م؛ تربت جام، رقعی (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. شهیدی، سیدجعفر؛ تاریخ تحلیلی اسلا م: از آغاز تا نیمه ی نخست سده ی چهارم، تهران، شرکت انتشارات علمی - فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی، وزیری(شومیز) چاپ اول، مردادماه ش

. رفیعی، علی؛ تاریخ اسلا م در دوران امام حسین(ع) و امام حسین(ع)، قم، سپهر اندیشه، وزیری (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. رفیعی، علی؛ تاریخ اسلا م در عصرامامت امام رضا(ع) و امام جواد(ع)، قم، تحسین، وزیری (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. رفیعی، علی؛ تاریخ اسلا م در عصر امامت امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، قم، تحسین، وزیری (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. رفیعی، علی؛ تاریخ اسلا م در عصر امامت امام صادق(ع)و امام کاظم(ع)، قم، تحسین، وزیری(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. رفیعی، علی؛ تاریخ اسلا م در عصر امامت امام هادی(ع)، امام عسکری(ع)، و امام زمان(عج)، قم، تحسین، وزیری (شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. عطایی اصفهانی، علی؛ پیدایش و عقیده ی شیعه دوازده امامی در اسلا م، قم، امیرالعلم، رقعی(شومیز)، چاپ اول، مردادماه ش

. بنت الشاطی، عایشه، مترجم: خلیلی، محمدعلی، زنان پیغمبر(ص)، تهران، دنیای کتاب، رقعی (شومیز)، چاپ اول، تیرماه ش

. خامنه ای، سیدعلی؛ پیشوای صادق(ع)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلا می، رقعی(شومیز)، چاپ اول، تیرماه ش

. معروف حسنی، سیدهاشم؛ سیره` الا ئمه الا ثنی عشر(علیهم السلا م)، قم، مکتبه الحیدریه، وزیری(گالینگور)، چاپ اول، تیرماه ش

. قزوینی، سیدمحمدکاظم؛ امام المهدی(عج) من المهد الی الظهور، قم، دارجلا ل الدین، وزیری (گالینگور): چاپ اول، تیرماه ش

. محقق فریدنی، عباس؛ خوارج از دیدگاه امام علی(ع)، قم، انصاریان، رقعی (شومیز)، چاپ اول، تیرماه ش

. خویی زاده، بهمن؛ درآمدی بر تاریخ اسلا م؛ از آغاز تا سال هجری، کرج، سرافراز، وزیری(شومیز)، چاپ اول، تیرماه ش

. موسوی مقدم، عبدالرزاق؛ حیاه` الا مام زین العابدین(ع)، قم، المکتبه` الحیدریه، وزیری(شومیز)، چاپ اول، بهمن ماه ش

. جندی، عبدالحلیم، مترجم: جلا لی، عباس؛ پیشوای علم و معرفت: تحلیل و پژوهشی جامع از زندگانی امام صادق(ع)، قم، زائر، وزیری(شومیز)، چاپ اول، بهمن ماه ش

. بروجردی، محمدحسین؛ امام علی(ع)؛ پیشوای زندگی، قم، نوارالا صفیاء، وزیری(شومیز)، چاپ اول، بهمن ماه ش

. جعفریان، رسول؛ پژوهشی در سیره ی نبوی(ص) (مجموعه ی مقالا ت)، تهران، مؤسسه ی انتشارات امیرکبیر، وزیری(شومیز)، چاپ اول، بهمن ماه ش

. حسینی شیرازی، علی اکبر؛ تاریخ تحلیلی اسلا م؛ نبوت، قم، انفال، وزیری(شومیز)

لینک کمکی