فایل رایگان پاورپوینت معرفي کتاب (وضعيت کنوني جهان اسلا م)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت معرفي کتاب (وضعيت کنوني جهان اسلا م) :

اشاره:

عبدالمجید ناصری داوودی متولد سال ش در منطقه ی جاغوری، از توابع استان <ولا یت> غزنین افغانستان می باشد. حدود ده سال در دروس خارج فقه و اصول اساتید معظم حوزه ی علمیه ی قم آیات عظام فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی(دام ظلهم) شرکت نموده است. همزمان با آن دوره ی معارف اسلا می و دوره ی کارشناسی و کارشناس ارشد رشته ی تاریخ را، در مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به پایان برده است. اکنون نیز عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ تشیع پژوهشکده ی تاریخ و سیره ی دفتر تبلیغات اسلا می می باشد. همچنین سال هاست که در مراکز و مؤسسات آموزشی، از جمله مؤسسه ی امام خمینی(ره)، مدرسه ی عالی امام خمینی(ره)، مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلا می و جامعه` الزهرا(س) به تدریس ادبیات معارف اسلا می، تاریخ اسلا م، تاریخ تشیع و تاریخ سیاسی کشورهای اسلا می اشتغال دارد. آثار چاپ شده وی عبارت است از:

. تشیع در خراسان عهد تیموریان، (مشهد)، بنیاد پژوهش های اسلا می؛

. زمینه و پیشینه ی جنبش اصلا حی در افغانستان، ، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛

. مشاهیر تشیع در افغانستان، ( جلد)، -، قم، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛

. مقالا ت متعدد در مجلا ت علمی و تخصصی معرفت، شیعه شناسی، اهل قلم، هفته نامه ی پرتو سخن.

. راهنمایی و مشاوره ی پایان نامه های متعدد دانش پژوهان و مشارکت در تألیف؛

. نگاهی نو به جریان عاشورا(شهادت امام حسین(ع ) از منظر اهل سنت).

از این مجموعه، تألیف های مشاهیر تشیع در افغانستان و نگاهی نو به جریان عاشورا به ترتیب از سوی شورای مدیریت حوزه ی علمیه قم، جشنواره ی شیخ طوسی و کنگره ی دین پژوهان به عنوان کتاب سال معرفی و شایسته ی تقدیر و کسب جایزه شناخته شده است.

این کتاب (وضعیت کنونی جهان اسلا م) با پیشنهاد دفتر تهیه وتدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلا می، در تابستان ، برای استفاده ی آموزشی درس، تحت همین عنوان، تألیف گردیده است و پس از تألیف از سوی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزشی متعدد، که مضمون آموزشی تحت عنوان یاد شده، عناوین مشابه چون تاریخ معاصر، کشورهای اسلا می یا تحولا ت جهان اسلا م و... را در سرفصل های دروس مقطع لیسانس یا فوق لیسانس رشته ی تاریخ یا معارف اسلا می دارند، مورد استقبال واقع شد در ترم نخست سال تحصیلی جاری تکثیر و مورد تدریس قرار گرفت.

این کتاب، دارای هشت فصل است که هر یک از فصل ها دارای عنوان ویژه ای و با حجم نسبتاً متناسب را به خود اختصاص داده است و در مجموع حجم صفحه ای کتاب را تشکیل می دهند. فصل نخست تحت عنوان <کلیات> به شناسایی موضوع جهان اسلا م، ضرورت و اهمیت موضوع و اهداف مورد نظر می پردازد و در ادامه، نگاه کلی به جمعیت جهان و آمار مسلمانان و نسبت آن با جمعیت جهان دارد. تقسیم بندی جهان اسلا م یا کشورهای اسلا می به حوزه های متعدد فرهنگی و تمدنی و سامان بخشی بحث، براساس مجموعه ی کشورهایی که دارای بیش ترین اشتراکات فرهنگی، تمدنی، تاریخی، سیاسی و جغرافیایی می باشند، مورد تأکید قرار می گیرد و براساس آن فصول آتی کتاب مشخص می گردد.

فصل دوم، خاورمیانه(middel Eost) یا الشرق الا وسط، نخستین حوزه ی تمدنی و فرهنگی در جهان اسلا م می باشد که مورد تحقیق قرار گرفته است و در آن نخست به تعریف و انواع اقوال درباره ی محدوده ی آن پرداخته و درباره ی منشأ این اصطلا ح بحث شده است. سپس پنج ویژگی های مهم خاورمیانه به طور فشرده بدین ترتیب یان گردیده است.

. ویژگی تمدنی؛

. دینی؛

. سوق الجیشی ژئوپولیتیکی؛

. اقتصادی به ویژه از لحاظ منابع انرژی نفت و گاز؛

. سیاسی به ویژه معضل صهیونیسم و اشغال فلسطین.

در ادامه، به سایر مباحث و موضوعات مشترک کشورهای عضو اشاره شده است و بعد به هریک از کشورهای آن به طور فشرده پرداخته و تاریخ و مسایل اختصاصی آن را با رویکرد تاریخی و با تکیه و تأکید به رخدادهای معاصر مورد پژوهش قرار داده است. طی آن تقسیمات کشوری، نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی یا مهم ترین تولیدات کشاورزی این کشورها مطرح شده و در ادامه، به طور اجمال و گذرا، سیاست خارجی و موقعیت هر یک از کشورها در منطقه، جمعیت،

لینک کمکی