فایل رایگان پاورپوینت انتظار فرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت انتظار فرج :

چکیده :

شماره ی پیشین عهده دار، تعریف انتظار و منشأ آن بود و گفته شد: انتظار، امری است فطری و برگرفته از آیات و روایات.

اکنون به دنبال طرح «انواع انتظار»یم تا در ادامه، در شماره های بعد، به مسایل دیگری که به انتظار مرتبط است، بپردازیم.

انواع انتظار

مقدمه

درباره ی انتظار، دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود دارد. بیشتر اندیشمندان و محققان، انتظار را به دو نوع اساسی تقسیم کرده اند:«انتظار منفی و انتظار مثبت» یا «انتظار تلخ و شیرین» و به ارایه ی مباحثی در این قبال پرداخته اند. در این میان، جامع ترین تحلیل، تحلیل بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رحمه الله است که در سخنان متعدّدی، دیدگاه ها و رویکردهای مختلف انتظار را مطرح و مبانی برخی از آن نظریات را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

از آنجا که تفصیل در ارایه ی همه ی دیدگاه ها و نقد و بررسی مشروح آنها از حوصله ی این مقاله خارج است، لذا خلاصه ی دیدگاه ها را طرح و به پیامدها و عوامل زمینه ساز آنها اشاره ای کرده و در نهایت دیدگاه صواب را برگزیده و به تبیین آن می پردازیم تا در پرتو آن، حقیقت و متعلق انتظار رخ بنماید.

اهمیّت این مسأله در این است که هرگونه تحلیلی در این رابطه، بستر دیدگاه ها و عملکردهای متفاوتی، برای فرد و اجتماع خواهد بود و وظایف منتظِر را در دوران غیبت تا ظهور دولت یار، رقم می زند. آری، جنبش های متفاوت سیاسی و اجتماعی و یا رکود و عدم تحرک جوامع و افراد بسته به تبیین این معناست.

دیدگاه ها و رویکردها

1) برخی فایل رایگان پاورپوینت انتظار فرج را در دعا برای فرج و امر به معروف و نهی از منکرهای جزیی، منحصر دانسته و بیشتر از آن وظیفه ای برای خویش قایل نیستند.

2) گروهی دیگر، حتّی امر به معروف و نهی از منکرهای جزیی را نیز برنمی تابند چرا که معتقدند، از آن جا که در دوران غیبت، کاری از آنها برنمی آید، تکلیفی برعهده ندارند. امام زمان (عج) خود، هنگام ظهور، کارها را حل می کند.

گفتنی است بسیاری از معتقدان این دو فکر، ممکن است افراد صالحی باشند، لیک کوته فکر.

3) پندار گروه سوم چنین است: جامعه بایستی به حال خود رها شود و کاری به فساد نباید داشت تا زمینه ی ظهور که دنیایی پر از ظلم و فساد است، فراهم آید.

4) گروه چهارم (به تعبیر حضرت امام؛ برخی ساده لوح و برخی منحرف(1»، انتظار را چنین تفسیر می کنند: نه تنها نباید جلوی مفاسد و گناهان را گرفت، بلکه بایستی به آن ها دامن هم زد تا زمینه ی ظهور حجّت علیه السلام، هرچه بیشتر فراهم آید.

5) دیدگاه پنجم، هر حکومتی را به هر شکل، باطل و بر خلاف اسلام می داندو قایل است: «هر اقدامی برای تشکیل حکومت در زمان غیبت، خلاف شرع و مخالف نصوص و روایات معتبر است»، به این استدلال که در روایات آمده: هر عَلَم و پرچمی قبل از ظهور قائم علیه السلام باطل است. اینها نیز مانند دسته ی قبل، برخی فریب خورده و ساده لوح بوده و برخی منحرف، به دنبال اهداف و مقاصد سیاسی.(2)

پیش از طرح منشأ و علل چنین دیدگاه هایی، ذکر برخی از پیامدهای این نظریات، بدیهی می نماید تا مشخّص گردد چرا این انتظار، انتظار تلخ یا منفی نامیده می شود.

پیامدها:

1. قانع بودن به وضع موجود وعدم کوشش برای تحقق وضعی بهتر.

2. عقب ماندگی توده.

3. چیرگی بیگانگان و تن دادن به هر زبونی و یوغ بیگانه و عدم استقلال و آزادی.

4. نا امیدی و یأس و پذیرش شکست در حوزه ی فرد و اجتماع.

5. ناتوانی دولت و نابسامانی کشور.

6. فراگیر شدن ظلم و ستم، غرقه شدن در تباهی ها و نظاره گر بودن نسبت به آن ها.

7. قبول ذلّت و تن دادن به هر بدبختی در حوزه ی فردی و اجتماعی.

8. تنبلی و بی مسئولیتی.

9. مشکل تر ساختن حرکت و قیام امام زمان(چرا که از سویی قیام جهانی است و از سوی دیگر، حرکت امام زمان علیه السلام چون باقی امور روال طبیعی دارد و قرار نیست همه ی امور، معجزه آسا صورت پذیرد.قیام امام زمان علیه السلام زمینه سازی و آمادگی می طلبد و هر چه فساد و تباهی بیش تر باشد، کار امام علیه السلام و مبارزه سخت و طولانی تر می گردد).

10. تعطیلی بسیاری از آیات و روایات، اگر نگوییم همه، مانند:امر به معروف و نهی از منکر، سیاست داخلی و خارجی، چگونگی برخورد با کفّار و مشرکان، دیه، حدود، دفاع از محرومان در اقصای عالم.

و... .

منشأ وعلل اشتباه

1. کوته فکری وعدم بصیرت کافی به دین.

2. توهّم اسقاط کلّ تکلیف به دلیل عدم استطاعت به کل؛ یعنی چون قدرت و توانایی به اصلاح کل نیست، تکلیف هم ساقط است؛ به عبارت دیگر، چون اصلاح کل، تنها به وسیله ی امام زمان(عج) مقدور است و از دیگر افراد بر نمی آید، پس هیچ تکلیفی وجود ندارد؛ غافل از این که اگر اصلاح کلّ مقدور نیست، آن مقداری که مقدور باشد، ساقط نشده است. معروف است: مالا یدرک کلّه، لا یترک کلّه؛ آنچه که همه ی آن دست یافتنی نیست، به تمام هم رها نمی گردد.

3. توهّم این که امام زمان علیه السلام کارها را به وسیله ی اکراه و اجبار یا صرفاً معجزه آسا انجام می دهد پس نیاز به مقدمات و زمینه سازی نیست.

4. هدف، وسیله را توجیه می کند: «الغایات تبرّر المبادی ء»،هدف ها وسیله های نامشروع را مشروع می کند، پس بهترین کمک به تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه ی فحشا و فساد است. اینجاست که گناه هم لذّت و کامجویی است و هم کمک به انقلاب مقدس یعنی:

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد(3)

بدیهی است چنین دیدگاهی از نظر دین کاملاً اشتباه است.چرا که همان طور که حکومت حضرت مهدی علیه السلام ریشه کن کننده ی ظلم و جور و برپا کننده ی عدل مجسّم است و تهی از قلدری و قساوت می باشد؛ پیدایش این مقصود نیز بایستی چنین باشد. از ظلم و جور دور و از

3.صالح مدرسه ای، فاطمه؛ منتظر تا صبح فردا، انتشارات مرکز فرهنگی شهید مدرس، چاپ اوّل، ص 126.

قساوت و قلدری برکنار و از دروغگویی و ریاکاری خالی باشد. چون قداست هدف، مبرّر وسیله ی گناه نمی شود، گناه جز گناه نمی زاید. با ظلم نمی شود عدل را به پا کرد. با عقده ی انتقام نمی توان دادگری کرد.(4)

5. عدم فهم صحیح روایات «که ظلم و جور آخر الزمان را مطرح می کنند» واین اشتباه که پس بایستی، یا کاری به فساد و تباهی نداشت و در مقابل آن موضع بی طرفی اتخاذ کرد (دیدگاه چهارم) و یا حتّی دیگران را به گناه فرا خواند (دیدگاه پنجم)؛ غافل از این که، به طور بدیهی، همیشه عالم پر از ظلم بوده است بدیهی است و از روایات برنمی آید، همه بایستی ظالم یا فاسد گردند.

آری نگاهی کوتاه و گذرا به جهان نشان می دهد که ظلم عالم را فرا گرفته است، عدّه ای ظالمند و بسیاری مظلوم؛ ضمناً هیچ منافاتی ندارد که در کنار این ظلم و جور، دوستان و چشم براهان آن حضرت، با زمینه سازی مثبت و آینده ساز، در اندیشه ی مقدمه چینی برای انقلاب جهانی ایشان بلکه نوید مهدی موعود به اهل ایمان و عمل صالح باشند.

شیخ صدوق روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند مبنی بر این که این امر تحقق نمی پذیرد مگر این که هر یک از شقی و سعید به نهایت کار خود برسند(5) پس سخن در این است که گروه سعداء و گروه اشقیاء هر کدام به نهایت کار خود برسند. سخن در این نیست که سعیدی در کار نباشد و فقط اشقیاء به منتها درجه ی شقاوت برسند.

6. جدایی از مسایل سیاسی و دست سیاست بازان که به دنبال سکون و رکود جوامع اسلامی اند، عدم فهم روایات«بطلان هر علمی قبل از ظهور» نیز زمینه ساز دیدگاه پنجم است. غافل از آن که، این روایات از آنچه فقها با روایات دیگر می نمایند، استثنا نیست، پس بایستی آنها نیز بر قرآن و روایات و عقل عرضه گردند تا مواردی مانند: حکومت،تخصیص، تخصّص و ورود و راه های دیگر جمع إعمال شود. حتّی در روایات آمده، اگر روایتی مخالف صریح قرآن بود، بایستی کنار نهاده شود(جعلی است یا ...) به هر حال آن چه آیات و روایات و عقل، انسان را رهنمون می شوند، بطلان قیام ها و جریانات قبل ظهور نیست؛ بلکه منظور از عَلَمی که در روایات، باطل اعلام شده، عَلَم قیام به نام حضرت مهدی است«روایات، [اشاره دارد] که هر کس علم بلند کند، به [نام] علم مهدی، به عنوان «مهدویت» بلند کند(6)، [باطل است.]نه هر قیامی که چون قیام زید به دنبال تحقق اهداف اهل بیت باشد. قیام زید و امثال آن در روایات معتبر، توسط اهل بیت کاملاً مورد تأیید واقع شده است.(7) به عنوان نمونه، به ذکر روایاتی بسنده می کنیم:

امام کاظم علیه السلام فرمود: «رجل من أهل قم یدعو الناس إلی الحقّ یجتمع معه قوم کزبر الحدید لا تزلّهم الریاح العواصف و لایملّون من الحرب ولا یجبنون وعلی الله یتوکّلون والعاقبه للمتقین»(8)؛ قیامی به رهبری مردی از اهل قم که مردم را به حق دعوت می کند صورت می پذیرد که طرفداران و یاران آن رهبر، مردمی استوار و آهنین اند که ابداً از جنگ خسته نمی شوند و از دشمن نمی هراسند و تنها به خدا توکل می کنند و عاقبت نیز از آنِ کسانی است که اهل تقوا هستند.

در روایت دیگر، امام باقرعلیه السلام افرادی را مطرح می کنند که قبل از ظهور قیام کرده اند، حقشان داده نمی شودو پس از مبارزاتی کشته می شوند. جالب است؛ امام باقرعلیه السلام نه تنها قیامشان را

لینک کمکی